Aanbod

Filter items

Samen sneller en slimmer innoveren 

Elke Vlaamse overheidsorganisatie of organisatie uit de publieke sector wordt geconfronteerd met grote en kleine uitdagingen die om innovatieve oplossingen vragen. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) helpt je om deze innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en/of aan te kopen.

Alle overheidsorganisaties in Vlaanderen en organisaties uit de publieke sector die vallen onder de Wet op de Overheidsopdrachten kunnen bij PIO terecht voor informatie, advies, begeleiding en cofinanciering bij innovatieve aankoopprojecten. 

  • Qua informatie informeert het PIO-team u via zijn nieuwsbrief over alle relevante activiteiten en initiatieven in Vlaanderen en Europa. Onderaan deze pagina kan u in het nieuwsarchief alle berichten van de voorbije jaren raadplegen. Tegelijk werkt het PIO-team aan een gids met de ambitie om uit te groeien tot het Vlaamse kennisplatform voor innovatieve overheidsopdrachten.
  • Qua advies en begeleiding staat het PIO-team gedurende het volledige aankooptraject voor u paraat.
  • Qua cofinanciering neemt het PIO een deel van de kosten op zich voor de organisatie van marktconsultaties, het inhuren van externe expertise, de aankoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, of de uitvoering van validatie- of testfasen van de aan te kopen oplossingen.

In totaal is er jaarlijks 5 mio euro beschikbaar. De specifieke noden van elk traject bepalen de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien. Om toch enige houvast te bieden voorziet PIO voor een ‘gemiddeld’ project in volgende indicatieve bedragen:

  • tot 30.000 euro voor de inzet van externe expertise, uitvoering van marktconsultaties, organisatie van gebruikersbevragingen enz.
  • tot 1.000.000 euro voor de cofinanciering van precommerciële projecten
  • tot 50.000 euro voor het dragen van kosten voortvloeiend uit de opzet van een validatie- of testfase, voorafgaand aan de aankoop van een innovatieve oplossing.

Bekijk hier de presentatie van de infosessie. Die maakt duidelijk wat het PIO voor jou kan betekenen en hoe een PIO-projectvoorstel of aanvraag voor begeleiding en/of cofinanciering er idealiter uitziet.