Evenementen

Filter items
 • Evenement
  evenement: 
  4 maart 2020

  golfgoot_banner.jpg

  Het Waterbouwkundig Laboratorium beoogt de bouw van een nieuwe golfgoot, inclusief een kunstmatige golfmaker. De golfgoot zal worden gebruikt als een onderzoeksinstrument om de effecten van stijgende zeespiegel, klimaatverandering, stormen en golven op kust- en estuaire structuren te bestuderen.

  Flanders Hydraulics Research start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor de aankoop van een golfgoot inclusief golfmaker.
  Om ervoor te zorgen dat de functionele/technische specificaties overeenkomen met de nieuwste technieken op het gebied van golfgoten, wordt een marktconsultatie georganiseerd met belangrijke spelers op dit gebied.

 • Evenement
  evenement: 
  11 maart 2020

   

  sleufsilo_banner.jpg

  ILVO - het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek- heeft als doelstelling het verplaatsen en vernieuwen van sleufsilo’s. In sleufsilo’s wordt het veevoeder, zoals maïs en gras, bewaard en beschermd tegen regenwater. De sleufsilo’s dienen hiertoe bestand te zijn tegen de zure silosappen, afkomstig van de voeders. ILVO wil daarom inzetten op duurzame oplossingen en een milieuvriendelijker alternatief.

  Tijdens een marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften en noden (use cases).

 • Evenement
  evenement: 
  17 maart 2020

  Voor het project ‘IncontinentieZorg 2.0’ zijn we op zoek naar aanbieders van slimme luiers voor de ouderenzorg. We denken aan technologiebedrijven met sensortechnologie voor gebruik in luiers, producenten van traditionele luiers die een sensor kunnen integreren, of andere bedrijven die een professionele oplossing kunnen leveren voor incontinentiezorg in woonzorginstellingen. Anderzijds denken we ook aan onderzoeksgroepen met relevante expertise over incontinentie in de ouderenzorg.

  We nodigen je samen met WZC ZorgSaam en Addestino Innovation Management graag uit om deel te nemen aan de marktconsultatie die we hiervoor organiseren.

  Kom op dinsdag 17 maart 2020 naar Brussel (exacte locatie zal afhangen van het aantal inschrijvingen) en ontdek enkele opportuniteiten voor uw bedrijf of organisatie.