Gids voor innovatieve overheidsopdrachten

Filter items

In deze gids willen we u alle informatie aanreiken over innovatieve overheidsopdrachten, ongeacht of u een beroep doet op begeleiding en/of cofinanciering vanuit het PIO.

Op termijn is het de bedoeling om in deze gids 

  • alle beschikbare informatie en kennis inzake innovatieve overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid bijeen te brengen,
  • de informatie verder uit te bouwen met o.a. toolkits, handleidingen en modeldocumenten, en
  • deze actief ter beschikking te stellen van de Vlaamse overheidsorganisaties zodat die gaandeweg innovatieve overheidsopdrachten als een structureel beleidsinstrument inzetten.

De gids is nog in opbouw. Eén tip kunnen we alvast meegeven. Begin er op tijd aan. Tijdsgebrek is vaak een reden om terug te grijpen naar standaardproducten en diensten. Innovatieve oplossingen vragen tijd, middelen en creativiteit. Maar de inspanningen worden beloond met realisaties die kwaliteitsvoller, duurzamer en/of efficiënter zijn.