Innovatievriendelijke aanbestedingsprocedures

Filter items

Er bestaan een aantal aanbestedingsprocedures die innovatievriendelijk zijn. Afhankelijk van de aard van wat je wil aankopen, maak je een keuze. 

Opdracht tot aanpassing van een kant-en-klare innovatieve oplossing - procedures met onderhandeling 

Wanneer je bestaande, kant-en-klare innovatieve oplossingen wil laten aanpassen voor bijzonder complexe toepassingen of wanneer de technische functionaliteiten nog niet tot in detail duidelijk zijn, maakt de nieuwe EU-regelgeving het mogelijk om een onderhandelingsprocedure te gebruiken, hetzij de mededingingsprocedure met onderhandeling of de concurrentiegerichte dialoog. De eerste gebruik je doorgaans wanneer je al redelijk goed weet wat je nodig hebt en wil aankopen. De tweede gebruik je wanneer je dit nog niet tot in detail weet.  

Opdracht tot diensten van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)

Wanneer de markt nog geen kant-en-klare oplossing biedt of een aanpassing van een bestaande oplossing jouw behoefte niet kan invullen, kan je O&O-diensten aankopen en een op maat gemaakte oplossing laten ontwikkelen. Onder O&O-diensten vallen: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek experimentele ontwikkeling -

 Aankoop van O&O - inclusief alle IP-rechten

Voor de aankoop van O&O-diensten kan je gebruikmaken van de gangbare aanbestedingsprocedures. Volgens de nieuwe regels valt de aankoop van O&O-diensten waarbij de inkoper alle voordelen voor zichzelf reserveert, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die uit de diensten voortkomen, onder de Wet op de Overheidsopdrachten. Het contract legt dit ook zo vast en kent de IP toe aan de inkoper.  

Aankoop van O&O - met deling van IP-rechten 

De precommerciële aankoop van O&O-diensten vormt een uitzondering op de Wet op de Overheidsopdrachten voor de aankoop van O&O. De inkoper kent in dit geval niet alle voordelen of baten van de diensten exclusief aan zichzelf toe, maar deelt ze met de ontwikkelaars. Dit gebeurt conform gangbare marktvoorwaarden. Zoniet zou het gaan om staatssteun.

Concreet blijven de IP-rechten dus bij de ontwikkelaar, maar krijgt de inkoper gebruiksrechten om de resultaten van de O&O-diensten te gebruiken en/of aan partners gebruiksrechten toe te kennen. De ontwikkelaars behouden zo de mogelijkheid om de resultaten te commercialiseren. 

Het precommerciële aankoopcontract voor O&O-diensten dat gesloten wordt, is per definitie van beperkte duur. Het kan de ontwikkeling van prototypes omvatten, of van beperkte volumes, of eerste (test)producten of -diensten, maar in geen geval de aankoop van commerciële volumes. Die kunnen niet in hetzelfde contract aangekocht worden.   

Innovatiepartnerschap

Een innovatiepartnerschap wordt het best begrepen als een beperkte procedure waarbij contractueel een aantal mijlpalen vastgelegd worden voor de O&O-fase tijdens dewelke de oplossing gecreëerd wordt, alsook de aankoop van de oplossing zelf. De ontwikkeling van de oplossing en de aankoop ervan verlopen in één procedure. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?