Marktconsultatie

Filter items

Afhankelijk van de complexiteit van de geïdentificeerde behoefte en afhankelijk van de beschikbare kennis van de markt bij de aankopende dienst, kan het nodig zijn een marktconsultatie te organiseren waarbij aanbod (ondernemingen en kennisinstellingen) en vraag (aankopende dienst) interageren en informatie uitwisselen. Het format waarin dit gebeurt kan sterk variëren, van enquêtes tot uitgebreide workshops. 

Een multidisciplinair team begeleidt de aankopende dienst bij de organisatie van de marktconsultatie. Het PIO-team werkt hier actief aan mee en kan hiervoor ook middelen inzetten. Het is belangrijk om in het projectteam de vereiste expertise te hebben. Kennis van de sector, kennis van de technologie, kennis van innovatietrajecten en overheidsopdrachten dient aanwezig te zijn. Expertise kan extern worden aangetrokken.

Bij de start van een marktconsultatie publiceert de aankopende dienst een vooraankondiging.

Overweeg tijdig hoe u zal omgaan met vertrouwelijke informatie van potentiële leveranciers en hoe u de beschikbare informatie toegankelijk maakt voor alle geïnteresseerden zodat er geen verstoring is van de mededinging.

De conclusies van de marktconsultatie kunnen de eerder gekozen aanpak wijzigen. 

Lees meer:

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?