Bestek Capsat gepubliceerd - Offertes graag tegen 7 maart

Filter items
Nieuws
8 februari 2019 tot 7 maart 2019

Op 8 mei 2018 ging de marktconsultatie door voor ons project 'Capsat - gebruik van satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid'. Hierin werden de behoeften van het departement Landbouw en Visserij en andere stakeholders voorgelegd aan de markt. Verhaert heeft de inzichten verwerkt in een rapport, dat raadpleegbaar is op de PIO-projectpagina.

Samen met het departement Landbouw en Visserij hebben we de conclusies van het rapport nu vertaald naar een opdrachtdocument of bestek voor de ontwikkeling van een 'Proof-of-Concept voor de opbrengstbepaling van landbouwgewassen op basis van satellietdata'. Het bestek is gepubliceerd op e-procurement. We verwachten de offertes tegen donderdag 7 maart 2019, 12h via mail naar overheidsopdrachten@lv.vlaanderen.be.

Op woensdag 27 februari 2019, 10u30-12u30, organiseren we een infosessie waarop we uitleg bij het bestek zullen verschaffen. De sessie zal doorgaan in het Ellipsgebouw, zaal Ellips A – 0.13, Koning Albert-II laan 35 bus 40, 1030 Brussel. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich best vooraf inschrijven en hun vragen op voorhand overmaken aan tim.ghysels@lv.vlaanderen.be met als onderwerp ‘Q&A-sessie OPD/CAPSAT/OPB/2019/01 – naam kandidaat-opdrachtnemer’ en dit voor vrijdag 22 februari 2019, 12u.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

N-project Innovatieve overheidsopdrachten
Senior beleidsadviseur
02-553 39 72