Oproep tot kandidaatstelling voor het begeleiden van PIO-projecten

Filter items
Nieuws
12 december 2019 tot 5 februari 2020

Het PIO heeft een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor een nieuwe raamovereenkomst voor consultancy. Het doel is dienstverleners te selecteren die opdrachten voor begeleiding en facilitering van PIO-projecten kunnen opnemen. De diensten omvatten o.a. het uitvoeren van behoefteanalyses bij aanbestedende overheden, het organiseren van marktverkenningen en marktconsultaties en het aanreiken van concrete suggesties voor het aankoopproces.

De officiële bekendmaking van de oproep vind je in het ‘Bulletin der Aanbestedingen’. Het betreft de vernieuwing van de lopende raamovereenkomst die in november 2017 werd toegewezen aan vijf dienstverleners.

In deze eerste fase kunnen geïnteresseerde deelnemers zich kandidaat stellen op basis van de vereisten opgenomen in de selectieleidraad. Het inschrijvingsformulier, inclusief het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of UEA, moet uiterlijk ingediend worden op e-tendering tegen 5 februari 2020.

Bijkomende informatie kan je bekomen tijdens de informatievergadering die plaatsvindt op 8 januari 2020 in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, lokaal A.04. Je kan je best aanmelden voor deelname aan de infosessie via pio@vlaanderen.be tot en met 5 januari 2020.

De selectie van de kandidaten aan de raamovereenkomst gebeurt door evaluatie van de ingediende inschrijvingsformulieren en een mondelinge toelichting door de kandidaten (gepland op 13 of 14 februari 2020).  

Na de selectie van de dienstverleners, zal PIO de geselecteerde kandidaten uitnodigen om in het kader van mini-competities offertes in te dienen voor het begeleiden van PIO-projecten. Een overzicht van lopende PIO-projecten vind je op de PIO-website.

De selectieleidraad, het inschrijvingsformulier, het UEA-formulier en de toelichting bij het gebruik hiervan, zijn beschikbaar in het Bulletin der Aanbestedingen.  

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Oproep tot kandidaatstelling voor het begeleiden van PIO-projecten: presentatie & eindverslag

  Oproep tot kandidaatstelling voor het begeleiden van PIO-projecten: presentatie & eindverslag

  14 januari 2020

  De presentatie en het eindverslag van de infosessie over de raamovereenkomst van 8 januari 2020 zijn beschikbaar. 

 • Oproep tot deelname aan test- en validatieperiode Semantics@YourFingertips

  10 januari 2020 tot 17 juni 2020

  Heeft je onderneming interesse in de ontwikkeling van notulenbeheerpakketten voor steden en gemeenten en kan ze ondersteuning bieden voor het gelinkt publiceren van documenten en in het bijzonder van besluiten, dan is deze oproep iets voor jou.

 • Nieuwe opdracht: ontwikkelen en uitvoeren brandproefprogramma

  Nieuwe opdracht: ontwikkelen en uitvoeren brandproefprogramma

  17 december 2019 tot 18 februari 2020

  VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds van het domein Zorg en Gezondheid wil een brandproefprogramma laten ontwerpen en uitvoeren gericht op innovatieve rookbeheersing in zorgvoorzieningen.

 • Rapport voortraject 'Opvoedingsondersteuning via online platform' beschikbaar

  16 december 2019

  Het voorbereidend traject voor het project 'Blended opvoedingsondersteuning via een online platform' van CKG De Schommel is afgerond. De resultaten van de gesprekken, bevragingen en marktconsultatie zijn opgenomen in het eindrapport dat PwC opmaakte. 

 • Rapport voortraject 'Mobiele beroerte-behandelingseenheid' beschikbaar

  11 december 2019

  Op 18 september namen een 20-tal bedrijven en kennisinstellingen deel aan de marktconsultatie voor het PIO-project 'Bouw en implementatie van een beroerte-behandelingseenheid'. Het eindrapport, de besproken use cases en de presentaties zijn nu beschikbaar.