Oproep 2020

Filter items

Oproep 2020

Word je geconfronteerd met een probleem in de werking van jouw publieke organisatie? Ben je op zoek naar een duurzame oplossing voor een uitdaging die zich in jouw sector stelt? En kan innovatie hiervoor mogelijk een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsdopdrachten (PIO) terecht.  

Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen.

Wat kan PIO betekenen?

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) biedt je de kans om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en te laten valideren voor de problemen en/of uitdagingen die zich in jouw publieke organisatie stellen. 

Eens jouw aanvraag geselecteerd en opgenomen in de PIO-portfolio, kan je rekenen op advies en begeleiding van het PIO-team bij het hele aankooptraject. Als je project voldoende innovatief en relevant is, kan je ook op cofinanciering rekenen ten bedrage van maximaal 50% van het aankoopbedrag. PIO kan tot circa 30.000 euro per project inzetten voor het inhuren van externe expertise tijdens het voortraject (voor de uitwerking van de behoefte, de opmaak van een state-of-the-art of de organisatie van marktconsultaties) in voorbereiding op de opmaak van het opdrachtdocument of bestek. Voor de cofinanciering van een overheidsopdracht tot ontwikkeling of validering van innovatieve oplossingen in een pilootproject, kan PIO op basis van de geraamde kost en het bestek, tot maximum circa 1 miljoen euro cofinanciering aanreiken.  

PIO kan zijn middelen niet inzetten voor de aankoop van kant-en-klare oplossingen die commerciëel beschikbaar zijn. 

>> Bekijk hier de meer dan 70 projecten die we op dit ogenblik begeleiden

Hoe een aanvraag indienen?

Je maakt gebruik van het nieuwe (!) aanvraagsjabloon hieronder en bezorgt dat ingevuld in pdf-formaat aan het PIO-team via mail naar pio@vlaanderen.be. Er zijn jaarlijks twee indiendata. In 2020 zijn dat donderdag 14 mei (14.00u) en donderdag 22 oktober (14.00u).  Reserveer ook alvast tijd in je agenda voor de mondelinge toelichting (nieuw!) van je aanvraag. Voor de aanvragen ingediend vOOr 14 mei, gaan de toelichtingen door op woensdag 10, donderdag 11 of vrijdag 12 juni 2020

Bestand oproep_PIO2020_aanvraagsjabloon.docx

Hoe beoordeelt PIO de aanvragen?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan de PIO-projectleider die beslist over de selectie van de projecten. Voor de oproep 2020 zal dit voor het eerst gebeuren nadat de aanvragers hun project mondeling toelichten aan een jury samengesteld uit VLAIO en PIO-adviseurs. De criteria voor de beoordeling van jouw aanvraag, vind je in het document hieronder:

Bestand oproep_PIO2020_criteria_voor_de_beoordeling.docx

Geselecteerd, wat nu?

De selectie binnen PIO geeft een engagement tot partnerschap en begeleiding bij het doorlopen van het volledige aankooptraject, maar houdt nog geen toezegging in voor cofinanciering. Over de cofinanciering van de uitvoering van het project wordt pas in een volgende fase beslist, met name op basis van het bestek of opdrachtdocument. 

Niet geselecteerde aanvragen ontvangen het advies van VLAIO en kunnen verdere feedback verkrijgen van het PIO-team. 

Infosessies afgelast wegens Corona 

Op dinsdag 24 maart, donderdag 26 maart en dinsdag 31 maart 2020 hadden we infosessies voorzien bij deze oproep in Brussel, Kortrijk en Genk. Conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. corona worden deze infosessies afgelast. Bij vragen over de oproep 2020 neemt u best rechtstreeks contact op met het PIO op pio@vlaanderen.be.  

De toelichting die we hadden klaar staan vind je hier:

PDF icon presentatie_pio_oproep_2020.pdf

Presentaties vorige infosessies 

Welke tips en tricks voor een succesvolle aanvraag en dito PIO-traject? Bekijk hier de presentaties die we voorstelden in

Algemene brochure

Bestel uw exemplaar per post

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
02 553 42 87