Projecten

Filter items
Turing - Voorspellend aansturen van de wegverlichting op de Vlaamse autosnelwegen

Turing - Automatisch aansturen Vlaamse wegverlichting met lokale en actuele data

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Wegen en Verkeer

Door een combinatie van rule-based algoritmes en machine learning kunnen interne en externe databronnen geïntegreerd worden in het huidig systeem dat de wegverlichting aanstuurt. Met deze gegevens wenst men nauwkeuriger en meer locatiegebonden te gaan beslissen of de wegverlichting al dan niet moet branden op een specifiek wegsegment.
Uniforme cartografie voor de hulpdiensten

Uniforme cartografie voor de hulpdiensten

Initiatiefnemer(s): 

Netwerk Brandweer en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

Op dit moment maken de hulpdiensten gebruik van een waaier aan middelen om zicht te krijgen op de reikwijdte van de rampen/incidenten waarvoor ze opgeroepen worden. Het project wil een geïntegreerde en uniforme oplossing ontwikkelen met ‘slimme’ kaarten die snel de juiste data aanreiken aan de hulpverleners.
Versnelling van de energietransitie door wind

Versnelling energietransitie door wind

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Energiebedrijf (VEB)

Het project wil nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. Bovendien wil dit project komen tot een off-grid systeem in tegenstelling tot de huidige ‘on-grid’ of net-gekoppelde systemen.
VertiHydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

VertiHydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Initiatiefnemer(s): 

Inagro vzw

Het project beoogt het rendement te verhogen van glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw.
Virtuele Assistent voor Slimme Subsidies

Virtuele Assistent voor Slimme Subsidies

Initiatiefnemer(s): 

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Dit project wil met AI-technologie (AI – Artificiële Intelligentie) en ‘machine learning’ alle klanten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) bij de hand nemen en hem of haar snel en op een klantvriendelijke wijze de hulp en info bieden die hij of zij nodig heeft.
Leveren en plaatsen van voetgangers- en fietsbruggen in composietmaterialen

Voetgangers- en fietsbruggen in composietmaterialen

Initiatiefnemer(s): 

Waterwegen en Zeekanaal / Departement MOW

Het gebruik van composietbruggen is in Vlaanderen bijna onbestaande, hoewel composietmateriaal een aantal belangrijke voordelen biedt. Bedoeling is om kennis op te doen over het ontwerp en gedrag van dergelijke composietbruggen, zodat in toekomstige opdrachten een meer overwogen keuze gemaakt kan worden.
CODAK: wooncoöperatie

Wooncoöperatie CODAK

Initiatiefnemer(s): 

Sogent en Stad Gent

Gent wil een alternatief financieringsmodel ontwikkelen voor betaalbare en kwalitatieve, duurzame woningen. Dit nieuwe financieringsmodel verloopt via het opzetten van een wooncoöperatie ‘CODAK’ (Compact Collectief en Coöperatief onder één dak), dit is een woonbedrijf van de bewoners-coöperanten (aangevuld met kapitaal van investeerders), waarbij zij zelf aandeelhouder zijn en mee verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en onderhoud.

Pagina's