Innovatieve overheidsopdrachten

Filter items

Nieuws

 • Eindverslag voortraject: Waterstofhub voor pompstation Rode Weel

  8 juni 2023

  Het eindverslag vat de bevindingen van het voortraject en de marktconsultatie samen en zal de VMM in staat stellen om in september/oktober 2023 een overheidsopdracht te lanceren m.o.o. het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie.

 • Nieuwe opdracht: Fietsveilige tramsporen

  6 juni 2023

  In het kader van de ontwikkeling van fietsveilige tramsporen publiceert De Lijn een overheidsopdracht voor het aanstellen van een evaluator bij een PCP-procedure. Deze evaluator zal De Lijn ondersteunen bij het opstellen, gunnen en uitvoeren van een PCP-procedure voor de ontwikkeling van fietsveilige tramsporen in een innovatietraject.

 • Nieuwe opdracht: Energieflexibele en klimaatneutrale pluimveestal

  6 juni 2023

  ILVO publiceert een innovatieve overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van de klimatisatie en een luchtwasser voor een energieflexibele en klimaatneutrale pluimveestal. Een informatievergadering wordt door ILVO georganiseerd op 15 juni 2023.

 • Nieuwe opdracht: Circulaire en duurzame sleufsilo's

  4 juni 2023

  ILVO publiceert een innovatieve overheidsopdracht voor de bouw van verschillende circulaire en duurzame sleufsilo’s door gebruik te maken van verschillende soorten innovatief en duurzaam beton. Een informatievergadering wordt door ILVO georganiseerd op 15 juni 2023. 

   

 • Neem een kijkje in de 'European Corner' van onze website

  4 juni 2023

  Op de ‘European Corner’ van onze PIO-website vind je voortaan een schat aan informatie over innovatieve overheidsopdrachten op Europees niveau. Onze website biedt een uitgebreide verzameling van alles wat je moet weten over innovatieve overheidsopdrachten.