Europese oproepen

Filter items

Horizon Europe (2021-2027)  

De Europese Commissie lanceert via het onderzoeks- en innovatieprogramma 'Horizon Europe' regelmatig oproepen voor innovatieve overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten die in dit kader innovatieve oplossingen wensen te laten ontwikkelen en aan te kopen kunnen hiervoor interessante cofinanciering ontvangen.  

De Europese Commissie maakt onderscheid tussen enerzijds oproepen voor PCP's (pre-commerciële opdrachten met focus op onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten en een cofinanciering tot 100%), en anderzijds oproepen voor PPI's (opdrachten met focus op validatie en testing van innovatieve oplossingen en een cofinanciering tot 50%).

De oproepen zijn gericht op publieke organisaties uit de EU-lidstaten. Het is de bedoeling dat minstens twee aanbestedende diensten (uit minstens twee verschillende lidstaten) samen innovatieve oplossingen op maat laten ontwikkelen of valideren door bedrijven of onderzoeksinstellingen.  

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de Europese oproepen, neem dan contact op met ons via pio@vlaanderen.be. We zijn graag bereid om u te begeleiden bij het voorbereiden van uw aanvraag.    

De Europese Commissie organiseerde een webinar op 22 juni 2021 over de geplande oproepen en hoe je je deelname eraan kan voorbereiden. De presentaties en de opname van het webinar zijn online beschikbaar

In 2021 zijn volgende oproepen voorzien (totaal budget 95,5 M€): 

Type actie Titel Indiendatum Budget Meer info
PCP  Situation awareness in civil protection 23/11/2021

6 M€

SSRI-01-04
RIA actie met PCP of PPI International connectivity Research & Education 02/09/2021 15 M€ NET-01-FPA
CSA New and existing ESFRI research infrastructure projects

20/01/2022

20/01/2022

36 M€

7,5 M€

DEV-02-01

DEV-02-02

CSA Healthcare Innovation Procurement Network 21/09/2021 5 M€ CARE-05-04
CSA Coordination… adoption of trustworthy AI, data  and robotics 21/10/2021 13 M€ HUMAN-01-02
CSA Joint procurement of local energy related digital services 05/10/2021 4 M€ D3-02-11
CSA Zero polluted seas and oceans 06/10/2021 3 M€ ZEROPOLLUTION-01-04
CSA Preparing PCP on climate change adaption and mitigation 06/10/2021 2 M€ GOVERNANCE-01-15
CSA Building capabilities in innovation procurement – startups / SMEs 26/10/2021 4 M€ CONNECT-01-02

 

In 2022 zijn volgende oproepen gepland (totaal budget 170,7 M€):

PCP

Building resilience of healthcare systems in the context of recovery

21/04/2022 25 M€ CARE-08-02
PCP

Boosting green economic recovery and open strategic autonomy in strategic digital technologies

30/03/2022 9 M€ RESILIENCE-02-01
PCP

Public sector as Galileo or Copernicus user                

nog niet gekend 5,2 M€ SPACE-02-52
RIA actie met PCP 

R&D for next generation scientific instrumentation, tools and methods

20/04/2022 110 M€ TECH-01-01
PPI Building resilience of healthcare systems in context of recovery 21/04/2022 15 M€ CARE-08-03
CSA

Stronger grounds for PCPs on Innovative security technologies

23/11/2022 2 M€ SSRI-01-03
Programme Cofund actions

Stimulating innovation procurement                         

27/09/2022 4,5 M€ CONNECT-02-02

 

European Innovation Council

Ook de 'European Innovation Council' biedt opportuniteiten voor innovatiegericht aankopen. Publieke overheden kunnen rekenen op financiering om hun innovatieve behoeften te definiëren en om beter samen te werken met innovatieve bedrijven. 

Onderstaande acties komen in aanmerking voor financiering:

  • het definiëren van uitdagingen en behoeften van publieke overheden: maximale financiering per behoefteanalyse is 10.000 euro;
  • het organiseren van een marktverkenning/marktconsultatie: maximale financiering per marktconsultatie is 10.000 euro;
  • co-creatie van piloten en testoplossingen met bedrijven: maximale financiering per co-creatie van pilot / testoplossing is 100.000 euro (tot 200.000 euro indien aanbestedende diensten van min. 2 verschillende Lidstaten betrokken zijn);
  • het opmaken van opdrachtdocumenten in het kader van een overheidsopdracht: maximale financiering voor het opmaken van de opdrachtdocumenten is 50.000 euro. 

De uiterste indieningsdatum voor een aanvraag tot financiering is 30/09/2021

Voor méér informatie,  zie Actie VI.7 (p.114) van het werkprogramma PDF icon eic_work_programme_2021.pdf 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99