Inspiratiesessie Artificiële Intelligentie (AI)

Filter items
Evenement
donderdag 10 juni 2021 - 14:00 tot 16:30

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) organiseert op donderdag 10 juni 2021 een inspiratiesessie over de mogelijkheden die Artificiële Intelligentie (AI) kan bieden aan publieke diensten om hun werking en dienstverlening te optimaliseren en de maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan aan te gaan.

AI is een sleuteltechnologie die de manier waarop we werken en leven transformeert. AI maakt al langer deel uit van ons dagelijkse leven, denk bv. aan intelligente zoekmachines die ons snel de juiste informatie geven, programma’s die teksten automatisch vertalen of algoritmes die aanbevelingen doen voor producten die aansluiten bij onze behoeftes.

De afgelopen jaren heeft AI een grote sprong voorwaarts gemaakt. AI kan in vrijwel alle sectoren en domeinen worden toegepast en zal de komende jaren overal in onze samenleving voelbaar worden. Vlaanderen maakt zich klaar voor deze evolutie en neemt met het AI-Programma Vlaanderen een leidende rol op zich in de ontwikkeling en implementatie van AI, zodat het ten volle de economische en maatschappelijke vruchten van AI kan plukken.

Naast de versterking van basisonderzoek op het gebied van AI (luik 1) en bewustmaking, opleiding en (juridische en ethische) omkadering (luik 3), heeft het AI-Programma Vlaanderen (in luik 2) ook aandacht voor AI-adoptie bij bedrijven.

Deze inspiratiesessie is gericht op AI-adoptie bij publieke diensten. Onder de noemer AI4GOV willen we u inzicht geven in de mogelijkheden die AI nu en in de toekomst te bieden heeft voor de publieke sector. De ‘mogelijkheden’ worden toegelicht op Vlaams niveau (Vlaams AI-Onderzoeksprogramma) en op lokaal niveau (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten [VVSG]). Naast de ‘mogelijkheden’ van AI gaat het Kenniscentrum Data & Maatschappij ook in op de potentiële ‘valkuilen’ van AI. Dat gaat dan over aspecten als ethiek en regelgeving, o.a. privacy en verantwoord en transparant gebruik van data en algoritmes door de overheid.

Hieronder vindt u het programma van de inspiratiesessie.

14u00 - 14u05 Welkom en inleiding (Veerle Lories, Projectleider PIO)

14u05 - 15u15 Mogelijkheden van AI: AI4GOV

  • 14u05 - 14u50 Mogelijkheden vanuit het Vlaams AI-Onderzoeksprogramma (Sabine Demey, Programmadirecteur Vlaams AI-Onderzoeksprogramma)
  • 14u50 - 15u15 AI en lokale besturen (Nathalie Dumarey, Programmamanager Innovatie en Digitale Transformatie VVSG)

15u15 - 15u25 Vragen

15u25 - 15u30 Korte pauze

15u30 - 16u15 Valkuilen van AI: ethiek en regelgeving (Rob Heyman, Coördinator Kenniscentrum Data & Maatschappij)

16u15 - 16u25 Vragen

16u25 - 16u30 Conclusies

16u30 Einde

Presentaties

PDF icon ai_pio_intro_veerlelories.pdf

PDF icon ai_onderzoek_toepassingen_overheid_sabinedemey.pdf

PDF icon ai_documentverwerking_anndooms.pdf

PDF icon ai4gov_taalverwerking_walterdaelemans.pdf

PDF icon ai_lokale_besturen_nathaliedumarey.pdf

PDF icon ai_valkuilen_robheyman.pdf

Herbekijk hier de webinar

AI PIO intro - Veerle Lories

AI Onderzoek en toepassingen voor de overheid - Sabine Demey

AI documentverwerking - Ann Dooms

AI4gov Taalverwerking - Walter Daelemans

AI en lokale besturen - Nathalie Dumarey

AI Valkuilen - Rob Heyman

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Senior beleidsadviseur
02-553 60 06