Marktconsultatie "DigitAalst voor beter wonen"

Filter items
Evenement
donderdag 4 maart 2021 - 13:00 tot 17:00

digitaalst_-_banner_-_aalst.jpg

Wie zoeken we?

In het project “DigitAalst voor beter wonen” willen we samen met de Stad Aalst een doorgedreven digitalisering van het lokale woonbeleid realiseren, door het ontwikkelen van een nieuw softwareplatform.

Hiervoor nodigen we ondernemingen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie onder begeleiding van Addestino Innovation Management. We richten ons op IT integratoren voor maatontwikkeling, implementatiepartners van generieke platformen (MS Dynamics, Salesforce, Odoo...) en applicatiebouwers voor de Vlaamse publieke sector.

Doel project

Stad Aalst heeft als lokale overheid een regierol in het woonbeleid, waar verbetering van de woonkwaliteit en het garanderen van een minimale kwaliteit van huurwoningen een basisdoelstelling vormt. Vanaf 1 januari 2021 verplicht de Stad Aalst verhuurders om over een conformiteitsattest te beschikken, wat een verviervoudiging van de werklast bij Team Wonen zal veroorzaken (van 250 naar 1000 dossiers per jaar).

Het ondersteunen van deze verplichting, naast de reeds bestaande procedures, zal enkel mogelijk zijn door een doorgedreven digitalisering van de werking van Team Wonen. De Stad Aalst wil dit realiseren door middel van een nieuw te ontwikkelen platform. Hierbij ligt de focus op het maximaal digitaliseren van de communicatie met de burgers, het stroomlijnen van de interne werking binnen de Stad Aalst en geautomatiseerde data-uitwisseling tussen uiteenlopende databronnen van andere overheden.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften vanuit de Stad Aalst 'matchen' met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van de Stad Aalst, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties. Addestino zal de discussie interactief aanpakken en modereren.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet de Stad Aalst in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen en/of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op donderdag 4 maart 2021, 13:00 tot 17:00. Wegens de Covid19‑maatregelen zal de marktconsultatie volledig online plaatsvinden. Na inschrijving hieronder, zal u de link voor deelname ten laatste op 2 maart via e-mail ontvangen.

De marktconsultatie zal in het Nederlands gehouden worden.   

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief.

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen tot en met maandag 1 maart 2021. U zal dan ten laatste op 2 maart de nodige informatie (o.a. agenda, link) toegestuurd krijgen om deel te nemen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur