Marktconsultatie ‘Infolijn 1700 ondersteund door AI’

Filter items
Evenement
woensdag 12 juni 2019 - 12:00 tot 17:00

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Infolijn 1700 ondersteund door artificiële intelligentie’ nodigen we samen met Informatie Vlaanderen en Verhaert New Products & Services ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent Artificiële Intelligentie (meerbepaald Natural Language Processing – NLP) en/of Data Science om deel te nemen aan een marktconsultatie.

Doel project

Binnen Informatie Vlaanderen is de afdeling Informatiekanalen verantwoordelijk voor de Vlaamse Infolijn, het generieke contactpunt voor de doelgroepen van de Vlaamse overheid (burgers, bedrijven, organisaties), bereikbaar via telefoon, website, mail en chat.

Informatie Vlaanderen wil de huidige communicatiestroom tussen de klant en de overheid (hier: Infolijn/Contactcenter) beter begrijpen en sturen, terwijl deze plaatsvindt. Via aanwending van modules van Artificiële Intelligentie (AI) wil men de contactenstroom, waar mogelijk en relevant, inhoudelijk - en instant - interpreteren en manipuleren met de bedoeling de dienstverlening te automatiseren, ongeacht het kanaal waarlangs de vraag binnenkomt.

Het doel is om in een eerste fase bijkomende kennis te verwerven, en meer bepaald:

  • een concrete, implementeerbare visie hoe ze op inventieve en innovatieve wijze de beschikbare artificiële intelligentie kunnen inpassen in de specifieke context van het Contactcenter / Infolijn / Redactie en Contentbeheer.
  • de mogelijke oplossingen vanuit de markt objectief te vergelijken en inzicht te krijgen in relevante en haalbare combinaties van deeloplossingen.

Indien de verhoopte (deel)projecten worden geïdentificeerd, dan kan (stapsgewijze) in een tweede fase worden over gegaan tot implementatie.

Voor meer informatie omtrent de uitdaging van Informatie Vlaanderen en de concrete use cases waarvoor AI/NLP zou gebruikt kan worden, verwijzen we naar het downloadbaar rapport van tijdens de voorstudiefase.

Doel marktconsultatie

Tijdens het congres/marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. De vraagzijde bestaat uit diverse overheidsactoren en het uitvoerende contactcenter (In2Com). Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften en noden (use cases), en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use case.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Informatie Vlaanderen in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Tijdens het event bieden we u de kans om uw bedrijf of organisatie, en de voor dit project relevante technologie, toepassing of dienst die u aanbiedt, publiek te pitchen (5min). Indien u dit wenst, gelieve dit hieronder aan te geven in het formulier.

We bieden u eveneens de mogelijkheid om uw bedrijf, nuttige ervaringen en mogelijke oplossing(en) toe te lichten in een aparte speeddate of privégesprek (10min) met een lid van het projectteam. Indien u dit wenst, gelieve dit hieronder aan te geven in het formulier.

Programma

12:00 - 12:30 Broodjeslunch
12:30 - 12:40 Verwelkoming en introductie
12:40 - 13:00 Huidige situatie en visie/ambitie Informatie Vlaanderen
13:00 - 13:30 Prioritaire use cases en oplossingsveld (rond AI/NLP bij Infolijn)
13:30 - 14:00 Q&A aan Informatie Vlaanderen
14:00 - 14:15 Koffie 
14:15 - 15:15  Plenaire pitches (5-7 minuten pitch per bedrijf) 
15:15 - 16:45 1-op-1 gesprekken (tussen marktpartijen en opdrachtgever)
16:45 - 17:00 Wrap up: dankwoord en volgende stappen

 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op woensdag 12 juni 2019, 12:00 tot 17:00, in het VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent. Van 12:00 tot 12:30 worden een broodjeslunch voorzien voor wie zich daarvoor aanmeldt.

Inschrijven

U kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

Belangrijk: wegens de ruime belangstelling zal wie zich nog inschrijft na 4 juni zelf geen pitch meer kunnen brengen noch de garantie hebben een privé gesprek te kunnen voeren.​

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Piet Desiere

Senior beleidsadviseur
0484-947 911