Marktconsultatie Klimaatplatform

Filter items
Evenement
maandag 27 augustus 2018 - 13:00

Locatie gewijzigd: Congrescentrum HUIS VAN DE SPORT, BOOMGAARDSTRAAT 22, 2600 ANTWERPEN

Wie zoeken we?

Voor ons project ‘Geïntegreerd klimaatplatform’ nodigen we samen met IGEAN bedrijven en onderzoeksgroepen uit met ervaring en kennis over datavergaring, data-analyse en de ontwikkeling van dataplatformen met betrekking tot energie, afval, water, mobiliteit en ruimte om deel te nemen aan een marktconsultatie.

Uitdaging

IGEAN wil een geïntegreerd klimaatplatform ontwikkelen dat het resultaat van de inspanningen rond de vermindering van CO2-uitstoot zichtbaar maakt, zowel voor de burger, het lokale bestuur als de regio’s (intercommunale, provincie, Vlaanderen …). Dit platform komt tegemoet aan de nood om acties of initiatieven die vandaag plaatsvinden in kaart te brengen en de impact op de CO2-reductie te kwantificeren. In het bijzonder geeft deze tool de mogelijkheid om de engagementen van de overheid in het burgemeestersconvenant op dit vlak op te volgen. Hiernaast maakt het platform dat er slimmer en transparanter omgegaan wordt met de beschikbare informatie (data) en wordt het klimaatbewustzijn van alle betrokkenen verhoogd.

Het klimaatplatform focust zich op 4 sectoren die een energie-gerelateerde uitstoot hebben: energie zelf, water, mobiliteit en afval. Voor elke sector zal de data geautomatiseerd worden verzameld en geeft deze, afhankelijk van de mogelijkheden en noden van de gebruikers, weer in effectief verbruik, euro’s en/of CO2-emmissie. De data worden overzichtelijk weergegeven (dashboards, grafieken, filters, verschillende niveaus) zodat ze inzicht creëren. Hierbij ligt de focus op de gebruikers, die de beschikbare data op een uniforme wijze en op één plaats kunnen raadplegen. Op basis van de verkregen kennis en inzichten, kan de gebruiker kiezen voor bepaalde acties. Het klimaatplatform maakt niet enkel een evolutie zichtbaar, maar legt ook een link met de klimaatacties, waardoor de gebruiker het effect van een bepaalde actie kan opvolgen.

Het klimaatplatform moet een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke, interactieve webtoepassing zijn, waar zowel burgers als (lokale) overheden samen acties opzetten in functie van de klimaatdoelstellingen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de vraag van IGEAN samenbrengen en 'matchen' met partijen die bij kunnen dragen aan de oplossing. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van IGEAN, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn. De focus van deze marktconsultatie ligt op de beschikbaarheid van data, de ontwikkeling van het geïntegreerd dataplatform, of de aanpassing van bestaande platforms vertrekkende van de beoogde noden.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische of vakinhoudelijke medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor bepaalde use-cases.

De uitkomst van de marktconsultatie moet IGEAN in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op maandag 27 augustus 2018 van 13u – 17u in het Congrescentrum HUIS VAN DE SPORT (boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen, België).

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 21 augustus 2018 onderaan deze pagina. U wordt ook gevraagd om de vragenlijst in te vullen en deze ten laatste op dinsdag 31 juli 2018 aan rfi.igean@3e.eu te bezorgen. De resultaten van deze bevraging zullen de basis vormen voor de discussie op 27 augustus.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87