Marktconsultatie "WAKANDA"

Filter items
Evenement
maandag 8 februari 2021 - 13:00 tot 17:00

wakanda_banner_shuttersctock.jpg

Dit event had plaats op maandag 8 februari 2021.

Doel van het project WAKANDA

Met het PIO-project WerfAttributen Koppelen met AanNemers’ DigitAal volgsysteem (WAKANDA) beoogt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid de koppeling van de verschillende digitale systemen voor de opvolging van werven (applicatie WERF, Digitaal Volgsysteem [DVS], verkeersmanagementsysteem Vlaams Verkeerscentrum, etc.) te realiseren. Zo kunnen vorderingen van werven opgevolgd en op elkaar afgestemd worden in realtime, met als doel verrijkte verkeersinformatie te bekomen ten behoeve van zowel de wegbeheerder (AWV zelf) als de weggebruiker en ook de werfaannemer.

Meer specifiek wil AWV de weggebruiker tijdig kunnen informeren over wegwerkzaamheden, de veiligheid op de weg verhogen door correcte rijstrooksignalisatie en aankondiging op tekstborden maar ook door data te delen met geconnecteerde weggebruikers (o.a. door als bron te fungeren voor het programma MobiliData), verkeershinder beperken en het verkeer vlot laten verlopen in werfzones, informatie verschaffen naar alle AWV-medewerkers (AWV als wegbeheerder en AWV als beleidsentiteit), werven kwalitatiever kunnen opvolgen, en het wegennet klaarstomen voor geautomatiseerde voertuigen.

De beoogde koppeling is een autonome live-link tussen geplande werven en realtime werven in uitvoering. Naast het gegeven dat er nog geen toepassingen op de markt beschikbaar zijn die op autonome wijze (dus zonder menselijke interactie) geplande werven koppelen aan realtime werven in uitvoering, is een belangrijke uitdaging van het WAKANDA-project het motiveren van leveranciers van digitale opvolgsystemen om hun systemen verder te ontwikkelen zodat ze verrijkte verkeersinformatie kunnen genereren en aldus kunnen bijdragen tot een slimme weginfrastructuur.

Het WAKANDA-project wordt uitgevoerd in nauwe samenhang met het PIO-project NXTMobility Werven dat eveneens de opvolging van werven voor ogen heeft, maar dan op het lokale (bestuurs)niveau (de stad Antwerpen) en eerder vanuit een technische (kwaliteit en herbruikbaarheid van data) dan een beheersmatige (beschikbaarheid en interne doorstroom van data) behoefte.

Doel van de marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor het WAKANDA-project samenbrengen en 'matchen'. We willen de belangrijkste use cases voor zowel de overheid als de marktpartijen toetsen, prioriteiten stellen en bekijken hoe technisch uitdagend en innovatief deze zijn. Het doel is om een wenselijke situatie te bekomen voor zowel de overheid als de marktpartijen over het uitwisselen van data en hoe dit mogelijks geregeld dient te worden.

De uitkomst van de marktconsultatie moet AWV in staat stellen om een geschikt innovatief proefproject voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Wie zoeken we – doelpubliek van de marktconsultatie?

Voor het project WAKANDA nodigen AWV, het PIO en Verhaert aannemers, aanbieders van digitale volgsystemen, data-providers en -verwerkers, consultants en onderzoeksgroepen uit die actief zijn in verkeersmanagementsystemen.

Tijdens de marktconsultatie wil AWV zijn huidige behoeften verduidelijken en verschillende mogelijke oplossingen tegen elkaar afwegen. Om deze reden zijn voornamelijk deelnemers met technische en conceptuele expertise welkom tijdens de sessie.

Programma

13u00 - 13u10 Verwelkoming (Verhaert)
13u10 - 13u20 Introductie PIO
13u20 - 13u40 Huidige situatie en visie/ambitie (AWV)
13u40 - 15u00 Verduidelijking behoeftebepaling AWV/markt & innovatiepotentieel met interactieve feedback (Verhaert)
15u00 - 15u15 Pauze
15u15 - 17u00 Mogelijkheid tot één-op-één gesprek met AWV

 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie zal digitaal plaatsvinden op maandag 8 februari 2021 van 13u tot 17u. De vergadering zal plaatsvinden via Microsoft Teams. U dient zich in te schrijven via onderstaand formulier en zal de link voor de vergadering via mail ontvangen, ongeveer een week voor het evenement.

Indien u wenst deel te nemen aan een één-op-één gesprek met AWV dient u dit in onderstaand formulier aan te geven. Dit zal afhankelijk van het aantal inschrijvers maximaal 10-15 minuten in beslag nemen.

Inschrijven

U kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Senior beleidsadviseur
02-553 60 06