Voorbije evenementen

Filter op jaar

Filter items
Evenement
evenement: 
17 mei 2023

Voor het project ‘Digitale tool voor personen met jongdementie en hun omgeving’ nodigen wij samen met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen die kennis en ervaring hebben met het bouwen en onderhouden van digitale (web)applicaties, en met het begeleiden van gebruikerstests tijdens een iteratieve ontwikkeling.

Evenement
evenement: 
28 maart 2023

Voor dit project nodigt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) experts, academici, studiebureaus en leveranciers uit met ervaring en kennis rond waterstofproductie, gebruik en opslag. Op 28 maart 2023 organiseren we een marktconsultatie “Groene waterstof hub voor pompstation Rode Weel’ in voorbereiding op een toekomstige haalbaarheidsstudie.

Evenement
evenement: 
31 januari 2023

Voor dit project nodigen we samen met het Departement Cultuur, Jeugd & Media ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent software voor het kopen en verkopen van toegangstickets (ticketingsoftware) binnen de cultuursector, eventueel aangevuld met kennis van planningsoftware om evenementen te organiseren, om deel te nemen aan een marktconsultatie op 31 januari 2023.

Evenement
evenement: 
24 januari 2023

Voor het project "Duurzaam verwerken en bergen van venige specie" nodigen wij samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang (aMT), onderzoeksgroepen, consultants & ondernemingen om deel te nemen aan een marktconsultatie op 24 januari 2023.

Evenement
evenement: 
24 januari 2023

Met het project “Versnelling energietransitie door wind" willen we a.d.h.v. enkele relevante pilootsites nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. Op de pilootsite in Zelzate willen we samen met AWV en VEB een middelgrote windturbine laten installeren in een van de lussen van een verkeersknooppunt (klaverblad). Omdat dit geen evidente locatie is, nodigen we leveranciers van middelgrote windturbines en aannemers met relevante ervaring uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Deze gaat door op 24 januari 2023. 

Evenement
evenement: 
16 december 2022

Voor het project “Begeleiden van consument naar lokale voeding” nodigen we, samen met het Vlaams centrum voor Agro- en visserijmarketing (VLAM) en One Inch Whale, ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een digitale marktconsultatie. Hierin gaan we op zoek naar een marktonderzoeksopzet in een virtuele winkelomgeving die zo dicht mogelijk bij de shopper realiteit kan meten, met als doel het gebruik van lokale voeding te stimuleren.

Evenement
evenement: 
29 september 2022

Voor het project “Met Argus de baan op” nodigen we, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Addestino Innovation Management, ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een digitale marktconsultatie. Hierin gaan we op zoek naar een schaalbare oplossing die al rijdend automatisch gebreken in de weg en zijn aanhorigheden kan herkennen.

Evenement
evenement: 
2 juni 2022

Voor het project “Ongebonden Sporter Platform" met het oog op de ontwikkeling van een 'Digitaal netwerkplatform op maat van de Vlaamse sportgemeenschap' van Sport Vlaanderen organiseren we op 2 juni 2022 in de namiddag een marktconsulatie in het VAC te Gent. Wij nodigen hiervoor ondernemingen en organisaties uit met kennis en ervaring in het ontwikkelen en beheren van sport apps en webplatformen, sport asset matchmaking, sport matchmaking, product management voor sport apps, enz.

Evenement
evenement: 
18 mei 2022

Voor het project “Circulaire Ecogrondstoffenhub” van ILVA wordt op 18 mei 2022 de online marktconsulatie georganiseerd. Wij nodigen hiervoor ondernemingen uit met kennis en ervaring omtrent pyrolysetechnieken, voorbewerkingen van biomassa, verpakkingstechnieken voor bulkgoederen, energierecuperatie of de bouw en integratie van deze technieken in volledige verwerkingslijnen. Ook ondernemingen met ervaring in het gebruik van biochar in grondgebonden toepassingen, bouwtoepassingen of filtratie (water, lucht) worden expliciet uitgenodigd.

Evenement
evenement: 
30 maart 2022

Voor het project "Duurzame voeding" nodigen wij bedrijven met kennis en ervaring omtrent data captatie, data verwerking, slimme sensoren, edge computing,… uit om deel te nemen aan de marktconsultatie op woensdag 30 maart 2022 bij ILVO in Merelbeke.