Voorbije evenementen

Filter items
Evenement
evenement: 
27 mei 2020
Afstandstolkendienstverlening

Voor het project ‘afstandstolkendienstverlening’ nodigen we samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring met telecommunicatieplatformen, om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We richten ons op bedrijven die kunnen bijdragen aan het ontwerp en onderhoud van een softwareplatform. Een link met de doven-gemeenschap is een pluspunt maar geen vereiste.

Opgelet: gezien de huidige corona-maatregelen zal de marktconsultatie online doorgaan.

Evenement
evenement: 
26 mei 2020

Voor het project 'Toolset voor persoonlijke blootstelling van burgers aan luchtvervuiling' nodigen we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) van het Departement Omgeving ondernemingen en onderzoeksgroepen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen en onderzoeksgroepen die kennis en ervaring hebben met sensoren, sensorplatformen en meetmethodieken voor luchtkwaliteit.

De online marktconsultatie zal gehouden worden op dinsdag 26 mei 2020, 14:00 tot 17:00. De marktconsultatie zal in het Engels doorgaan.

Evenement
evenement: 
7 mei 2020

Voor het project ‘E-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen’ organiseren we samen met IGEMO en Stad Mechelen een marktconsultatie op donderdag 7 mei (van 10u tot 11u30). We zijn op zoek naar ondernemingen en andere organisaties met kennis en ervaring met woningrenovaties. In het bijzonder richten we ons op aannemers van renovatiewerken, zowel grote als kleine werken, brancheorganisaties, architecten, renovatiecoaches en andere professionals in de renovatiesector.

Opgelet: gezien de huidige corona-maatregelen zal de marktconsultatie online doorgaan.

Evenement
evenement: 
31 maart 2020

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) komt naar je toe om je alle informatie te verschaffen over onze open oproep 2020.

Evenement
evenement: 
26 maart 2020

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) komt naar je toe om je alle informatie te verschaffen over onze open oproep 2020.

Evenement
evenement: 
24 maart 2020

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) komt naar je toe om je alle informatie te verschaffen over onze open oproep 2020.

Evenement
evenement: 
11 maart 2020

 

sleufsilo_banner.jpg

ILVO - het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek- heeft als doelstelling het verplaatsen en vernieuwen van sleufsilo’s. In sleufsilo’s wordt het veevoeder, zoals maïs en gras, bewaard en beschermd tegen regenwater. De sleufsilo’s dienen hiertoe bestand te zijn tegen de zure silosappen, afkomstig van de voeders. ILVO wil daarom inzetten op duurzame oplossingen en een milieuvriendelijker alternatief.

Tijdens een marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften en noden (use cases).

Evenement
evenement: 
4 maart 2020

golfgoot_banner.jpg

Het Waterbouwkundig Laboratorium beoogt de bouw van een nieuwe golfgoot, inclusief een kunstmatige golfmaker. De golfgoot zal worden gebruikt als een onderzoeksinstrument om de effecten van stijgende zeespiegel, klimaatverandering, stormen en golven op kust- en estuaire structuren te bestuderen.

Flanders Hydraulics Research start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor de aankoop van een golfgoot inclusief golfmaker.
Om ervoor te zorgen dat de functionele/technische specificaties overeenkomen met de nieuwste technieken op het gebied van golfgoten, wordt een marktconsultatie georganiseerd met belangrijke spelers op dit gebied.