Voorbije evenementen

Filter op jaar

Filter items
Evenement
evenement: 
17 mei 2023

Voor het project ‘Digitale tool voor personen met jongdementie en hun omgeving’ nodigen wij samen met het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen die kennis en ervaring hebben met het bouwen en onderhouden van digitale (web)applicaties, en met het begeleiden van gebruikerstests tijdens een iteratieve ontwikkeling.

Evenement
evenement: 
28 maart 2023

Voor dit project nodigt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) experts, academici, studiebureaus en leveranciers uit met ervaring en kennis rond waterstofproductie, gebruik en opslag. Op 28 maart 2023 organiseren we een marktconsultatie “Groene waterstof hub voor pompstation Rode Weel’ in voorbereiding op een toekomstige haalbaarheidsstudie.

Evenement
evenement: 
31 januari 2023

Voor dit project nodigen we samen met het Departement Cultuur, Jeugd & Media ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent software voor het kopen en verkopen van toegangstickets (ticketingsoftware) binnen de cultuursector, eventueel aangevuld met kennis van planningsoftware om evenementen te organiseren, om deel te nemen aan een marktconsultatie op 31 januari 2023.

Evenement
evenement: 
24 januari 2023

Voor het project "Duurzaam verwerken en bergen van venige specie" nodigen wij samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang (aMT), onderzoeksgroepen, consultants & ondernemingen om deel te nemen aan een marktconsultatie op 24 januari 2023.

Evenement
evenement: 
24 januari 2023

Met het project “Versnelling energietransitie door wind" willen we a.d.h.v. enkele relevante pilootsites nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. Op de pilootsite in Zelzate willen we samen met AWV en VEB een middelgrote windturbine laten installeren in een van de lussen van een verkeersknooppunt (klaverblad). Omdat dit geen evidente locatie is, nodigen we leveranciers van middelgrote windturbines en aannemers met relevante ervaring uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Deze gaat door op 24 januari 2023.