Voorbije evenementen

Filter items
Evenement
evenement: 
8 juni 2021

Voor het project ‘Slimme Regelgeving’ nodigen we, samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Addestino Innovation Management, ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op spelers met expertise in A.I., meer specifiek het domein van Natural Language Processing (NLP).

Evenement
evenement: 
7 mei 2021

Voor het project 'Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)' nodigen wij samen met Brandweer Zone Antwerpen (BZA) bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen die kennis en ervaring hebben met het bouwen, customiseren of integreren van Learning Management Systemen (LMS) en eveneens op bedrijven of organisaties die ervaring hebben in het aanleveren van tools om boeiende, interactieve inhoud voor een LMS mee te creëren. De beoogde toepassing moet toelaten om inhoud aan een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken en toch een state-of-the-art ervaring te bieden, bv. door middel van niet-lineaire video in een Virtual Reality (VR) of Augmented Reality (AR) vorm.

Evenement
evenement: 
26 maart 2021

Voor het project 'Conceptueel hydraulisch model' nodigen wij samen met Stad Antwerpen en Aquafin bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen die kennis en ervaring hebben met het bouwen en/of integreren van hydraulische modellen en eveneens op bedrijven of organisaties die ervaring hebben in het bouwen van workflow toepassingen in een GIS-omgeving. Deze toepassingen moet toelaten om op verschillende niveaus van detail de afwatering van stad Antwerpen te beheren, analyseren, simuleren en ontwerpen.

Evenement
evenement: 
19 maart 2021

Voor het project ‘Slimme Fonteinen’ nodigen wij samen met Stad Antwerpen, AG Vespa en Digipolis bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen die kennis en ervaring hebben met sensoren, actuatoren, de bijhorende aansturingen en hoe deze op een universele manier te ontsluiten en dit bij voorkeur in een stedelijke context voor onderhoudstoepassingen van fonteinen en/of ander vastgoed.

Evenement
evenement: 
11 maart 2021

We organiseren op donderdag 11 maart 2021 een online webinar waarin we de werking van PIO toelichten en je duidelijk maken hoe je best een aanvraag indient voor de PIO Oproep 2021. 

Omdat 2021 in het teken staat van een digitale en duurzame overheid wordt onze PIO-aanpak geïllustreerd met projecten uit de praktijk van deze domeinen.  Deze infosessie is gratis, maar je schrijft je het best in.

Evenement
evenement: 
4 maart 2021

Voor het project "DigitAalst voor beter wonen" willen we samen met de Stad Aalst een doorgedreven digitalisering van het lokale woonbeleid realiseren, door het ontwikkelen van een nieuw softwareplatform. Daarvoor zijn we op zoek naar IT integratoren voor maatontwikkeling, implementatiepartners van generieke platformen (MS Dynamics, Salesforce, Odoo...) en applicatiebouwers voor de Vlaamse publieke sector.

Evenement
evenement: 
2 maart 2021

Voor het project ‘Klimaat- en energieneutrale pluimveestal’ nodigen wij samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in het ontwikkelen en combineren van enerzijds klassieke & hernieuwbare klimatisatietechnieken en anderzijds duurzame energiesystemen in industriële en/of agrarische omgevingen, om deel te nemen aan een tweede marktconsultatie.

Evenement
evenement: 
8 februari 2021

Voor het project WAKANDA nodigen wij, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), aannemers, aanbieders van digitale volgsystemen, data-providers en -verwerkers, consultants en onderzoeksgroepen uit die actief zijn in verkeersmanagementsystemen om de koppeling van de verschillende digitale systemen voor de opvolging van werven (applicatie WERF, Digitaal Volgsysteem [DVS], verkeersmanagementsysteem Vlaams Verkeerscentrum, etc.) te realiseren. Zo kunnen vorderingen van werven opgevolgd en op elkaar afgestemd worden in realtime, met als doel verrijkte verkeersinformatie te bekomen ten behoeve van zowel de wegbeheerder (AWV zelf) als de weggebruiker en ook de werfaannemer.

Evenement
evenement: 
26 januari 2021

Voor het project E-Infopunt nodigen wij samen met Stad Gent, ICT-bedrijven uit die aan de hand van innovatieve technologieën een nieuwe personeelstool mee willen ontwikkelen. Deze innoverende digitale tool moet de werkomgeving van  medewerkers drastisch verbeteren en gebruiksvriendelijk maken. 

Evenement
evenement: 
21 oktober 2020

Voor het project ‘Meten van deformaties bij bruggen’ nodigen we samen met het Xperta (MOW) ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent INSAR-analyse alsook in niet-terrestrische monitoringstechnieken (satellietbeelden) die het monitoren van deformaties van infrastructuur op grote schaal (bruggen, kaaimuren, dijken, …) toelaten, om deel te nemen aan een marktconsultatie op 21 oktober 2020.