Aanbesteding innovatieve overheidsopdracht

Filter items

Eens we een beter zicht hebben op wat het probleem of de uitdaging inhoudt en hoe de markt hiervoor oplossingen kan aanreiken, kunnen we keuzes beginnen maken, zowel qua aanpak, aanbestedingsprocedure, bestek en gunning.

 

Tijdslijn van een innovatieve overheidsopdracht. We gaan uit van een PIO-project aangevraagd in juni 2019 en aanvaard in september 2019. De duurtijd van de drie fasen is indicatief. Afhankelijk van project tot project verloopt het sneller of trager.   

 

Gunning

Welke uitvoerder selecteer je? Welke offerte beantwoordt het best aan de behoeften van jouw opdracht? Hoe pak je de evaluatie aan? [nog onder constructie]