Nuttige contacten

Filter items

Vragen over de wetgeving inzake overheidsoprachten?

Afhankelijk van voor wie je werkt, contacteer je best een andere dienst.

Vlaanderen

Vlaamse overheid

Voor advies over overheidsopdrachten kan u terecht bij het Centrale Aanspreekpunt voor Overheidsopdrachten via overheidsopdrachten@vlaanderen.be, T. 02 553 76 57 of op de website https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten en https://overheid.vlaanderen.be/e-procurement.

Er is een Draaiboek beschikbaar met een digitale Procedurewijzer die je helpt om de meest aangewezen plaatsingsprocedure te kiezen, en een Stappenplan dat je van het begin tot het einde begeleidt bij het plaatsen van jouw overheidsopdracht. Ook de Regelgeving is in dit draaiboek volledig artikelsgewijs raadpleegbaar. De vaak voorkomende begrippen zijn snel te vinden in de Definities, terwijl je bij Toelichting meer uitgebreide informatie leest.

De Vlaamse overheid beschikt ook over een Kenniscentrum Overheidsopdrachten met een kennisdatabank en nieuwsbrief over overheidsopdrachten.

Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Heeft u vragen over het duurzame karakter van uw aankooptraject dan kan u zich richten tot duurzaamaanbesteden@vlaanderen.be, T. 0491 96 86 63.

En uiteraard kan u met uw vragen over het laten ontwikkelen of aankopen van innovatie terecht bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten via pio@ewi.vlaanderen.be

Vlaamse gemeentes

Vereniging voor Steden en Gemeenten VVSG

België (federale organisaties)

Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

E-procurement: https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do.

Secretariaat van de dienst Aankoopbeleid en Advies (ABA), https://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/de-cel-aankoopbeleid-en-advies-aba, via cpaba@p-o.belgium.be, T. 02 790 53 49.

De website voorziet in handleidingen, checklists, boordtabellen en modeldocumenten voor ambtenaren én ondernemingen.

Wet op de Overheidsopdrachten van 17 juni 2016:

Europese Unie

Alle informatie over innovatieve overheidsopdrachten binnen de Europese Unie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie, Digitale Eenheidsmarkt.

TED - Tenders Electronic Daily. Supplement to the official journey of the European Union.

Bij interesse voor één van de Europese calls voor deelname aan PCP- en PPI-oproepen, neem je best contact op met het NCP Flanders.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?