Voorbereiding innovatieve overheidsopdracht

Filter items

Alles begint bij een goede voorbereiding. Dit geldt voor elke overheidsopdracht, maar des te meer voor een innovatieve overheidsopdracht. Wat wil je? En wie kan dat leveren? Terwijl dit bij een gewone aanbesteding (het aankopen van kant-en-klare producten of diensten) doorgaans relatief eenvoudige vragen zijn, is dit bij een innovatieve aanbesteding complexer. De producten of diensten die jouw probleem moeten oplossen, bestaan immers nog niet. De innovatieve oplossing is nog niet beschikbaar. Je moet m.a.w. eerst meer grip krijgen op jouw probleem, uitdaging, of jouw behoefte. Eens in kaart gebracht, kan je de markt verkennen of consulteren en nagaan of hiervoor al (deel-oplossingen) bestaan. 

Tijdslijn van een innovatieve overheidsopdracht. We gaan uit van een PIO-project aangevraagd in juni 2019 en aanvaard in september 2019. De duurtijd van de drie fasen is indicatief. Afhankelijk van project tot project verloopt het sneller of trager.