Gids voor innovatieve overheidsopdrachten

Filter items

In deze gids willen we u alle informatie aanreiken over innovatieve overheidsopdrachten, ongeacht of u een beroep doet op begeleiding en/of cofinanciering vanuit het PIO.

Op termijn is het de bedoeling om in deze gids 

  • alle beschikbare informatie en kennis inzake innovatieve overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid bijeen te brengen,
  • de informatie verder uit te bouwen met o.a. toolkits, handleidingen en modeldocumenten, en
  • deze actief ter beschikking te stellen van de Vlaamse overheidsorganisaties zodat die gaandeweg innovatieve overheidsopdrachten als een structureel beleidsinstrument inzetten.

De gids is nog in opbouw. Eén tip kunnen we alvast meegeven. Begin er op tijd aan. Tijdsgebrek is vaak een reden om terug te grijpen naar standaardproducten en diensten. Innovatieve oplossingen vragen tijd, middelen en creativiteit. Maar de inspanningen worden beloond met realisaties die kwaliteitsvoller, duurzamer en/of efficiënter zijn.  

De gids is opgedeeld in drie luiken. Zij vormen de drie fasen om van een innovatief idee, probleem of uitdaging te komen tot een innovatieve oplossing: Voorbereiding, Aanbesteding en Uitvoering. Ze worden op de tijdslijn hieronder gevisualiseerd met inbegrip van de hieraan voorafgaande PIO-oproep-en-aanvraag-fase.

Een vierde luik geeft inzicht in het begrippenkader dat we hanteren en een vijfde luik legt de brug naar andere partners, handleidingen en sjablonen.

Uitvoering

Welke principes hanteer je best tijdens de uitvoering? Hoe toezicht houden op de werkzaamheden? Wat te ondernemen ingeval van fouten of vertragingen? Wat met tussentijdse betalingen? Hoe rapporteren over de resultaten van het project na oplevering? Enzovoort. [pagina onder constructie]