Voorlopige marktverkenning

Filter items

In de mate van het mogelijke doe je een preliminaire marktverkenning en verzamel je de beschikbare informatie over lopend onderzoek, recent ontwikkelde oplossingen, actoren op de markt, evoluties inzake normen en standaarden enzovoort. Je maakt een zorgvuldige stateof-the-art op van het domein waarbinnen de gewenste oplossing zich situeert. Dit kan via diverse kanalen gebeuren, via literatuuronderzoek, internet, vakbeurzen, databanken (zoals onder meer inzake intellectuele eigendomsrechten), netwerking, en dergelijke.

 

Lees meer:

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?