Abonneren op RSS - 2022

2022

Filter items
Nieuws
Gepubliceerd op
8 juni 2022

Op 2 juni 2022 heeft de Stad Aalst de selectieleidraad gepubliceerd voor de ontwikkeling van een digitaal platform voor haar woonbeleid. De kandidatuurstellingen worden verwacht tegen 5 juli 2022, 11:00. Toelichting van de kandidatuurstellingen wordt eventueel voorzien op 7 en 8 juli 2022. 

Nieuws
Gepubliceerd op
20 mei 2022

Op 17 juni presenteert PIO op de Vlaamse Staten-Generaal over Artificiële Intelligentie aan de hand van enkele concrete innovatieve overheidopsdrachten de mogelijkheden die Artificële Intelligentie kan bieden voor de versterking van de publieke dienstverlening en beleidsvoering.

Nieuws
Gepubliceerd op
20 mei 2022

TRANSfarm, het innovatieve onderzoekscentrum voor circulaire bio-economie van de KU Leuven, ging deze week officieel van start. Ingegeven door de dreigende waterschaarste in Vlaanderen wenst TRANSfarm via een PIO-project de mogelijkheden te exploreren om zijn 3000 m³ hemelwater, opgevangen in waterbekkens, maximaal te recupereren en te gebruiken voor diverse toepassingen.

Nieuws
Gepubliceerd op
18 mei 2022

Ben je één van de pioniers die actief bezig is met innovatiegericht aankopen?  Stel je dan kandidaat voor de Europese prijzen voor 'innovation procurement'.  

Nieuws
Gepubliceerd op
18 mei 2022

Recent werd beslist om het PIO-project 'Crossmediaal meetsysteem' op te nemen in het grotere geheel van het Crossmediaal Meetsysteem Consortium (XMC) dat in het kader van Relance werd opgezet. Het eindrapport van het voorbereidende traject in het kader van PIO is nu beschikbaar.  

Nieuws
Gepubliceerd op
11 mei 2022

Het eindrapport van het voortraject van het PIO-project 'Lokaal signaal' van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is beschikbaar.  

Evenement
evenement: 
2 juni 2022

Voor het project “Ongebonden Sporter Platform" met het oog op de ontwikkeling van een 'Digitaal netwerkplatform op maat van de Vlaamse sportgemeenschap' van Sport Vlaanderen organiseren we op 2 juni 2022 in de namiddag een marktconsulatie in het VAC te Gent. Wij nodigen hiervoor ondernemingen en organisaties uit met kennis en ervaring in het ontwikkelen en beheren van sport apps en webplatformen, sport asset matchmaking, sport matchmaking, product management voor sport apps, enz.

Evenement
evenement: 
18 mei 2022

Voor het project “Circulaire Ecogrondstoffenhub” van ILVA wordt op 18 mei 2022 de online marktconsulatie georganiseerd. Wij nodigen hiervoor ondernemingen uit met kennis en ervaring omtrent pyrolysetechnieken, voorbewerkingen van biomassa, verpakkingstechnieken voor bulkgoederen, energierecuperatie of de bouw en integratie van deze technieken in volledige verwerkingslijnen. Ook ondernemingen met ervaring in het gebruik van biochar in grondgebonden toepassingen, bouwtoepassingen of filtratie (water, lucht) worden expliciet uitgenodigd.

Nieuws
Gepubliceerd op
14 april 2022

Na de publicatie van de resultaten van het PIO-project Brandveiligheid in zorggebouwen begin februari, voorziet VIPA op 25 april en 9 mei in 2 identieke studienamiddagen om de resultaten van het project toe te lichten aan een breder publiek. 

Nieuws
Gepubliceerd op
12 april 2022

Na meer dan drie jaar sinds de opstart van de eerste SIB in Vlaanderen eind 2019 voor de tewerkstelling van NEET-jongeren in Antwerpen, is het tijd om de balans op te maken, de constructie vanuit diverse perspectieven te evalueren en de kennis opgedaan tijdens dit pilootproject, te delen met andere organisaties die overwegen om in de toekomst een SIB te lanceren.

Pagina's