Bestek gepubliceerd: Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Filter items
Nieuws
28 augustus 2019

Samen met het Departement Omgeving willen we een concrete methode laten ontwikkelen voor het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept in diverse ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Deze te ontwikkelen methode zal maatgericht afgestemd zijn op:

  1. de verschillende formele en informele ruimtelijke besluitvormingsprocessen;
  2. de relevantie van het gebruik en de inhoud van de ecosysteemdienstenbenadering (de zogenaamde ‘scope’) in deze ruimtelijke besluitvormingsprocessen en welke criteria en kenmerken hierbij een rol spelen;
  3. de relevante en bepalende gebiedskenmerken van de betrokken omgeving;
  4. de wisselwerking ervan met andere formele en informele effectbeoordelingen (zoals de milieueffectrapportage, passende beoordeling,…en de hieraan gekoppelde beoordelingskaders) en het ruimtelijk besluitvormingsproces zelf.

De ontwikkelde methode wordt vervolgens getoetst aan minstens 3 cases om uiteindelijk alle inhoudelijke elementen te kunnen leveren voor de omschrijving van een omvattende ‘business-case’. Het Departement Omgeving zal de business case gebruiken voor de opmaak van een onlineapplicatie en kennissysteem inzake het gebruik en beoordeling van ecosysteemdiensten in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Het bestek voor deze opdracht werd op 27 augustus bekendgemaakt op e-procurement en op de PIO-website. We verwachten de offertes ten laatste op 20 september 2019, 9u00.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?