Eerste fase CATE innovatiepartnerschap succesvol afgerond

Filter items
Nieuws
28 maart 2023

Met CATE heeft de Vlaamse Auditautoriteit zich als doel gesteld om het auditproces volledig te herdenken o.b.v. opportuniteiten die state-of-the-art data mining en machine learning technieken aanreiken. Dit is een ambitieus project. Met het oog op de-risking werd voor de uitvoering van dit project gekozen voor een innovatiepartnerschap. De uitvoering van een dergelijk innovatiepartnerschap verloopt gefaseerd en stap voor stap, o.b.v. voortschrijdende inzichten en ontwikkelingen.

Het innovatiepartnerschap werd gegund aan Deloitte.

Initieel had het innovatiepartnerschap vijf ontwikkelingsfases voor ogen over een looptijd van 10 jaar. Tijdens de onderhandelingen werd een fase 0 toegevoegd, zijnde de realisatie van een proof of concept ‘PoC+’. Deze moest de haalbaarheid aantonen en uitzicht geven op het succesvol afleggen van het volledige CATE traject.

Deloitte is in maart 2022 met de werkzaamheden gestart. Onlangs, in februari 2023, heeft Deloitte het eindverslag over de werkzaamheden tijdens fase 0 opgeleverd. 

De externe experts van de Koninklijke Militaire School (KMS) en Addestino Innovation Management hebben de werkzaamheden het afgelopen jaar op de voet gevolgd en het opgeleverde verslag van Deloitte beoordeeld conform de modaliteiten in het innovatiepartnerschap. Ze kenden Deloitte een score toe van 'zeer goed' met volgende motivatie:

"Deloitte heeft goede stappen gezet en verschillende oplossingselementen kunnen derisken. [...] Een belangrijk aandachtspunt is het risico rond de aanpak van het risicomodel, dat moet kunnen schalen naarmate CATE vordert. De opmerkingen indachtig wordt voorgesteld om het verdere traject te gunnen aan Deloitte, waarbij de conceptuele uitwerking van het risicomodel nauw wordt opgevolgd.”

KMS en Addestino zullen hiertoe een kader voor het risicomodel opstellen dat gehanteerd zal worden om de volgende fase, met name Fase 1, in de juiste richting te sturen. Deze fase omvat het verder uitwerken van het risicomodel, aangevuld met dataverzameling en gestructureerde informatie-extractie. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?