Eindrapport voortraject 'DigitAALST voor Beter Wonen' beschikbaar

Filter items
Nieuws
10 mei 2021

In het project 'DigitAALST voor Beter Wonen' is het de bedoeling om een platform te laten ontwikkelen dat de medewerkers en burgers van de Stad Aalst digitaal kan ondersteunen bij woningonderzoeken in het kader van o.a. het bekomen van een conformiteitsattest voor verhuur. Sinds 1 januari 2021 is zo een conformiteitsattest in Aalst verplicht voor de verhuur van woningen, appartementen of kamers, met als gevolg een verviervoudiging van het aantal dossiers. 

Om meer inzicht te verkrijgen in deze uitdaging en mogelijke oplossingen voor deze uitdaging, werd Addestino Innovation Management aangesteld. Addestino voerde een grondige behoefte- en marktanalyse uit en begeleidde op donderdag 4 maart 2021 een marktconsultatie. Tijdens de marktconsultatie werd nagegaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van de Stad Aalst, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn. Tegelijkertijd werd informatie ingewonnen over hoe we dit best uitvragen en formuleren in het bestek. 

De inzichten opgedaan tijdens dit voortraject (resultaten behoefte- en marktanaluse, met inbegrip van de marktconsultatie) zijn nu beschikbaar in de vorm van een verslag. 

PDF icon digitaalstvoorbeterwonen_eindverslag_3mei2021.pdf

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?