Eindverslag voortraject Slimmere publieksinzichten door open ticketing data

Filter items
Nieuws
2 juni 2023

open_ticketing_data_-_banner_-_shutterstock.jpg

De uitdaging 

De centrale vraag die binnen het PIO voortraject beantwoord zal worden is “Hoe kunnen private softwareontwikkelaars geïncentiveerd worden om de ontsluiting van informatie uit ticketing- en planningstools van de cultuursector uit bestaande softwaresystemen mogelijk te maken volgens de OSLO-standaard, en hoe moet deze eruit zien?”.

Hierbij wordt rekening gehouden met volgende aspecten:

  • Aan vraagzijde:

o De data gaat breder dan puur podiumkunsten, en kan bijvoorbeeld ook over georganiseerde wandelingen, gidsbeurten, cursussen pottenbakken, … gaan.

o Specifieke (data)noden van cultuurcentra, zowel inhoudelijk (welke inzichten en data) als niet-functioneel (hoe frequent moet data geüpdatet worden, data privacy),

o Vrijheidsgraden van het departement CJM en de cultuurcentra om private softwareontwikkelaars te incentiveren, gaande van (co)financiering tot beleid. A priori wordt hier geen enkele optie uitgesloten.

  • Aan aanbodzijde:

o De specifieke marktsituatie van de softwareontwikkelaars: welke spelers zitten er in de Vlaamse markt, wat zijn hun businessmodellen, wat is hun afzetmarkt, …

o De bereidheid van softwareleveranciers om mee te werken, die mogelijk ook beïnvloed wordt door andere digitalisatieprojecten vanuit de Vlaamse Overheid. Om de bereidheid te verhogen moet het PIO-voortraject duidelijk de meerwaarde voor de softwareleveranciers aangeven.

Voorbereiding

In oktober 2022 werd, in het kader van het project, een voortraject opgestart met als doel de uitdaging scherper te stellen en een diepgaande behoefteanalyse uit te voeren bij interne stakeholders. Samen met consultants van Addestino werden verschillende scoping-sessies georganiseerd.  

Een open marktconsultatie werd, op dinsdag 31 januari 2023, online georganiseerd en bestond uit twee delen: (1) een groepsdiscussie en (2) optionele privé 1-op-1- gesprekken.

Het eindverslag met een samenvatting van de bevindingen van het voortraject en de marktconsultatie vindt u hier eindverslag_slimmere_publieksinzichten_door_open_ticketing_data.pdf

Bestek

De uitkomst van de marktconsultatie moet de aanbestedende dienst in staat stellen om in de komende maanden een overheidsopdracht te lanceren. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?