Europese richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten geactualiseerd

Filter items
Nieuws
29 juni 2021

De Europese Commissie heeft haar richtsnoeren voor innovatieve overheidsopdrachten geactualiseerd op basis van opgedane ervaring en verworven inzichten. De richtsnoeren verduidelijken het concept van innovatieve overheidsopdrachten, geven concrete voorbeelden en reiken praktische instrumenten aan waarmee aanbestedende overheden aan de slag kunnen om nieuwe oplossingen aan te kopen voor hun uitdagingen. 

De belangrijkste toevoegingen ten opzichte van de vorige versie uit 2018 betreffen: 

 • de voorafgaande marktconsultatie,
 • de aansluiting op het innovatie-ecosysteem,
 • intellectuele eigendomsrechten,
 • het innovatiepartnerschap, en
 • staatssteun.

De richtsnoeren zijn erg gedetailleerd, dit om een zo breed mogelijk professioneel publiek te bereiken (inkopers, beleidsmakers en leveranciers). ook degenen die al veel weten over innovatieve overheidsopdrachten zullen nog nuttige verwijzingen naar recente initiatieven en voorbeelden vinden.

PIO informeert je hier over Europese initiatieven aangaande innovatieve overheidsopdrachten.  

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Rapport voortraject Digitale Lerarenkaart beschikbaar

  22 november 2021

  Het rapport met de resultaten van de behoefte- en marktanalyse, incl. de marktconsultatie, van het project 'Digitale lerarenkaart', is nu beschikbaar.  

 • Vlaamse Waterweg wil met sensoren onderhoud van sluisdeuren kunnen voorspellen

  Vlaamse Waterweg wil met sensoren onderhoud van sluisdeuren kunnen voorspellen

  4 november 2021

  De Vlaamse Waterweg wil met behulp van sensoren voorspellen wanneer sluisdeuren toe zijn aan onderhoud. De grote sluis in Evergem wordt daarom onder het waterpeil uitgerust met technische snufjes. De bijhorende data-analyse helpt om de positie en krachten op de deurvleugels zo nauwkeurig mogelijk in te schatten.

 • Nieuwe opdracht: bepaling persoonlijke geluidsblootstelling 's nachts en effect op gezondheid en slaapverstoring

  27 oktober 2021

  Voor het project Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen is de eerste opdracht bekendgemaakt. Deze richt zich op de case 'Bepaling van de persoonlijke geluidsblootstelling gedurende de nacht en de koppeling met gezondheidseffecten, slaapverstoring en appreciatie van geluid'. U kan het bestek en alle overige info terugvinden via e-Procurement. Offertes moeten op maandag 22 november 2021 om 9.00 ingediend zijn.

 • Resultaten opdracht PIO-project 'Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen' beschikbaar

  6 oktober 2021

  De doelstelling van deze opdracht was het ontwikkelen en omschrijven van een concrete methodologie voor het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept in diverse ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Met deze methodologie zou het ecosysteemdienstenconcept geoperationaliseerd kunnen worden in de beleidsuitvoering. De resultaten van deze opdracht zijn nu beschikbaar.

 • Start van uitvoering Smart Sporting Cities

  6 oktober 2021

  Smart Sporting Cities, het project waarmee Sport Vlaanderen en de Stad Leuven meer fijnmazige inzichten willen krijgen in het sport- en beweeggedrag van de burger in de publieke ruimte, is van start gegaan.