'Lessons learned' - Social Impact Bond voor tewerkstelling van NEET-jongeren in Antwerpen

Filter items
Nieuws
12 april 2022

Eind 2019 heeft de VDAB een Social Impact Bond (SIB) afgesloten met BeCode en Impact Capital voor de tewerkstelling van NEET-jongeren in  Antwerpen.

Een Social Impact Bond (SIB) is een contract tussen een overheidsinstantie, een sociale organisatie (dienstverlener-uitvoerder) en een private investeerder om een maatschappelijke uitdaging of probleem aan te pakken en op te lossen, en zo de publieke kosten die ermee verbonden zijn, terug te dringen. Concreet, financieren private investeerders de gerichte werking of dienstverlening van een of meerdere sociale organisaties naar bijv. werklozen, langdurig zieken, of andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen met als doel om ze bijv. terug naar de arbeidsmarkt toe te leiden of armoede tegen te gaan, of .... In geval van succes betaalt de overheid de investering terug, met een rendement gegenereerd uit de bespaarde publieke kosten (uitkeringen, sociale huisvesting, enz.).

Omdat dit de eerste SIB in Vlaanderen was, heeft het PIO de VDAB hierbij ondersteund. 

Nu, meer dan drie jaar sinds de opstart, is het tijd om de balans op te maken en de opgedane lessen en ervaringen te delen met andere organisaties die overwegen om in de toekomst een SIB te lanceren.

Hiertoe hebben de drie partners (BeCode, Impact Capital en VDAB) een soort van draaiboek opgemaakt waarin hun ervaringen uit de SIB voor de tewerkstelling van NEET's in Antwerpen afgezet worden tegen de ervaringen van andere SIB's met andere doelstellingen in binnen- en buitenland. Het draaiboek behandelt de diverse facetten, eigen aan een SIB, en laat telkens diverse stemmen aan het woord. Het rapport werd begin 2022 opgeleverd. 

PDF icon sib_voor_neet-jongeren_in_antwerpen_evaluatie_van_het_model_jan_2022.pdf

Een korte samenvatting van de belangrijkste lessen die de drie partners uit de SIB voor NEET's in Antwerpen hebben getrokken is hier beschikbaar: 

PDF icon sib_voor_neet-jongeren_in_antwerpen_praktijklessen_voor_het_model_j_1.pdf

Meer informatie (inclusief videomateriaal) is beschikbaar op de PIO-projectpagina en de website van de VDAB.  

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?