LV-AgriLens gelanceerd

Filter items
Nieuws
24 januari 2023

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de mobiele app, LV-AgriLens, in januari 2023 gelanceerd. Hiermee kunnen landbouwers hun bedrijfsdossier bij het departement vervolledigen, maar ook essentiële informatie op het veld zelf raadplegen. 

De app is het resultaat van één van de twee ontwikkelingstrajecten die uit het PIO-project "Capsat" voortgekomen zijn. 

Landbouwers werken met tal van onzekerheden, plotse regenval, lange periodes van droogte, teelten die niet opkomen of andere onvoorziene omstandigheden. Een heleboel zaken die impact kunnen hebben op het dossier van een landbouwer, het kunnen naleven van voorwaarden om premies te verkrijgen of het kunnen naleven van wettelijke verplichtingen.

Daarom lanceert het Departement Landbouw en Visserij een mobiele app, LV-AgriLens, waarmee landbouwers hun bedrijfsdossier bij het departement via de smartphone kunnen vervolledigen. Maar landbouwers kunnen in LV-AgriLens ook proactief foto’s opladen om te bewijzen welke teelt waar is ingezaaid of te bewijzen dat een bepaalde teelt (bv. ecoregeling) werd ingezaaid op een bepaald perceel tegen een bepaalde datum. De foto’s zijn ‘geotagged’ of voorzien van de GPS-coördinaten. Bovendien hoeven deze foto’s niet door de landbouwer zelf te worden opgeladen, maar kunnen ook derden (loonwerkers, familieleden, …) dit in hun plaats doen. Op die manier winnen ze heel wat tijd en hoeven ze niet telkens op een desktop in te loggen in hun elektronisch dossier.

In LV-AgriLens vindt de landbouwer ook voor hem essentiële informatie over de landbouwgebruikspercelen en een aantal kaartlagen. Zo kan de landbouwer tijdens de ploeg- of zaaiwerkzaamheden op het veld snel een aantal zaken nagaan: welke teelten stonden er de voorbije jaren op dit perceel? Welke categorie waterloop loopt er langs dit perceel? Hoeveel afstand moet ik respecteren tot de waterloop? Waar precies loopt de grens van het naburige Natura2000 gebied?

Jo Brouns, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw: “Voor een duurzame toekomst is het belangrijk dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector voluit gaat voor digitalisering. Daarom hebben het  Departement Landbouw en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement EWI samen de app LV-AgriLens laten ontwikkelen. Deze app zet onze land- en tuinbouwers op de weg van de digitalisering. Ik wil onze landbouwers dan ook aanmoedigen om de komende weken en maanden LV-AgriLens te ontdekken.”

Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij: “Technologie in de landbouwsector staat niet stil. Ook het Departement Landbouw en Visserij trekt voluit de kaart van de innovatie en gaat op eigentijdse wijze met haar kerntaken om. Via satellietbeelden worden percelen op grote schaal opgevolgd. Waar meer gedetailleerde informatie nodig is, kunnen landbouwers vanaf nu op een gebruiksvriendelijke manier snel via een foto de nodige informatie bezorgen aan ons departement om hun dossier te vervolledigen. Bovendien opent LV-AgriLens mogelijkheden om in de toekomst meer op maat te kunnen werken."

Download de app

Media

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99