Nieuw bestek voor twee middelgrote windturbines op sportterrein in Poperinge

Filter items
Nieuws
12 juli 2023

Binnen het project Versnelling energietransitie door wind willen we samen met het VEB nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. 

VEB heeft i.s.m. Witteveen+Bos een aantal relevante pilootsites gedefinieerd. Hiertoe heeft Witteveen+Bos een zgn. 'Vlaamse windkaart' of theoretisch model voor KMWT in Vlaanderen ontwikkeld. Dit model dient in pilootsites gevalideerd te worden.

Voor de derde pilootsite heeft VEB op 28 april 2023 het bestek gepubliceerd op e-notification. Het ging hier om een opdracht voor de levering, plaatsing en indienststelling van twee middelgrote windturbines van 25-30kW (maximale naafhoogte 24m, maximale rotordiameter 18m) op een sportterrein in Poperinge. De deadline voor offertes was 2 juni 2023.

Bij gebrek aan offertes hebben we samen met AGB De Kouter en VEB het bestek herschreven conform de feedback van de ge├»nteresseerde partijen die we systematisch verzameld hebben tijdens 1op1-overlegmomenten met de bedrijven in de week van 26 tot 30 juni.

De scope van de opdracht zelf wijzigt niet. Ook de plaatsingsprocedure blijft hetzelfde: een Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking (VOMB) voor de aanneming van werken. Enkel de wijze waarop de procedure zal verlopen en enkele andere modaliteiten, worden aangepast. De wijzigingen zijn erop gericht om de inspanningen van de kandidaat-opdrachtnemers meer behapbaar te maken. 

VEB heeft op 12/07/2023  het bestek in zijn nieuwe vorm gelanceerd via e-notification. Deadline voor offertes was aanvankelijk 30/08/2023, maar werd verlengd tot 13/09/2023, 11:00. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?