Nieuwe opdracht: Bouw van een verticale hydro-teeltinstallatie in de dakserre Agrotopia

Filter items
Nieuws
1 maart 2023

gevelserre_buiten-960x638_1_0.jpg

De schaarse ruimte in Vlaanderen noopt tot nadenken over het optimaliseren van het ruimtegebruik, ook voor de glastuinbouw. Met het project 'Vertihydro' wenst Inagro het rendement van glastuinbouwserres te verhogen door in te zetten op verticaal telen en meervoudig ruimtegebruik. 

De opdracht werd grondig voorbereid o.a. via een diepgaande behoefteanalyse en marktconsultatie. De resultaten van deze voorbereiding zijn beschikbaar op de PIO-website.

De opdracht dient te worden uitgevoerd in de innovatieve onderzoeks- en demonstratieserre Agrotopia in Roeselare en beoogt de ontwikkeling, de bouw en de inbedrijfstelling van een verticale demonstratie meerlagenteeltinstallatie.

Om een dergelijke demonstratieinstallatie te kunnen realiseren werd een mededingingsprocedure met onderhandelingen gelanceerd (publicatie inclusief selectieleidraad vindt u hier)

In de eerste stap van de procedure worden kandidaten geselecteerd aan de hand van uitsluitingscriteria en de selectiecriteria opgenomen in de selectieleidraad. Kandidaatstellingen dienen uiterlijk tegen 7 april 2023 te worden ingediend via e-tendering.

Een online informatievergadering wordt georganiseerd op 16 maart 2023 om 10u (vooraf aanmelden is verplicht door een e-mail te sturen naar maarten.ameye@inagro.be).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
0477 60 98 14