Nieuwe opdracht INSAR-analyse voor meten van deformaties bij bruggen

Filter items
Nieuws
26 mei 2021 tot 17 juni 2021

 

In het kader van het project 'Meten van deformaties bij bruggen via INSAR'  wordt een mededingingsprocedure met onderhandelingen gelanceerd.

De aankondiging in TED vindt u hier.

In de eerste stap van de procedure worden kandidaten geselecteerd aan de hand van uitsluitingscriteria en de selectiecriteria opgenomen in de selectieleidraad. Uw kandidaatstelling moet uiterlijk tegen 17 juni 2021 worden ingediend via e-notification (eerst inloggen op e-notification is vereist).  

Een infovergadering ter toelichting van de gepubliceerde selectieleidraad en de komende opdracht werd online georganiseerd op 1 juni 2021 om 14u. De powerpoint die tijdens dit infomoment gehanteerd werd, werd aan de deelnemers bezorgd via e-mail. 

Na afronding van de selectie ontvangen de geselecteerde kandidaten eind juni/begin juli (tentatief!) het bestek met de vraag om een offerte in te dienen (deadline voorzien midden of eind augustus 2021).

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?