Nieuwe opdracht: ontwikkeling en bouw verticale demonstratie teeltinstallatie in glasserre

Filter items
Nieuws
2 oktober 2021
© Inagro of AF Fotografie

In de innovatieve onderzoeks- en demonstratieserre Agrotopia in Roeselare voorziet Inagro vzw de ontwikkeling, de bouw en de inbedrijfstelling van een verticale demonstratie meerlagenteeltinstallatie voor blad- of vruchtgroenten.

Verticale teeltinstallaties vinden hun ingang al in zogenaamde plantfabrieken, dit zijn sterk geconditioneerde omgevingen zonder daglicht. Het gebruik in serres is vandaag, op enkele experimenten na, zo goed als onbestaand en stelt nieuwe vereisten aan deze systemen in termen van klimaatconditionering (temperatuur, licht, vochtigheid), irrigatie, inspectie en controle van plantgoed en gebruiksgemak (inplanten, oogsten, reinigen). De economische opbrengst staat dan weer sterk in relatie tot de kostprijs van deze verticale systemen. Ook op dit vlak is er behoefte aan innovatie om deze systemen gangbaar te maken in de markt.

Om een dergelijke demonstratie installatie te kunnen realiseren wordt een mededingingsprocedure met onderhandelingen gelanceerd (de aankondiging in TED vindt u hier).

In de eerste stap van de procedure worden kandidaten geselecteerd aan de hand van uitsluitingscriteria en de selectiecriteria opgenomen in de selectieleidraad. Kandidaturen moeten uiterlijk tegen 29 oktober 2021 worden ingediend  via e-tendering.

Na afronding van de selectie ontvangen de (maximum 5) geselecteerde kandidaten het bestek met de vraag om een offerte in te dienen.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Piet Desiere

Senior beleidsadviseur
0484-947 911

Meer nieuws

 • Resultaten opdracht PIO-project 'Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen' beschikbaar

  6 oktober 2021

  De doelstelling van deze opdracht was het ontwikkelen en omschrijven van een concrete methodologie voor het gebruik van het ecosysteemdienstenconcept in diverse ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Met deze methodologie zou het ecosysteemdienstenconcept geoperationaliseerd kunnen worden in de beleidsuitvoering. De resultaten van deze opdracht zijn nu beschikbaar.

 • Start van uitvoering Smart Sporting Cities

  6 oktober 2021

  Smart Sporting Cities, het project waarmee Sport Vlaanderen en de Stad Leuven meer fijnmazige inzichten willen krijgen in het sport- en beweeggedrag van de burger in de publieke ruimte, is van start gegaan. 

 • Eindrapport voortraject "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen" beschikbaar

  6 oktober 2021

  Dit rapport brengt verslag uit over de behoefte- en marktanalyse voor het project "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen".

 • Eerste piloot Incontinentiezorg 2.0 is in uitvoering

  6 oktober 2021

  De eerste piloot voor 'Incontinentiezorg 2.0' is van start gegaan. De bewoners en het zorgpersoneel van twee WZC’s van Zorg-Saam testen ORIZON voor slim incontinentiebeheer van Ontex. Begin volgend jaar doen ze hetzelfde met de technologie van Essity.  

 • Eindrapport voortraject 'Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen' beschikbaar

  6 oktober 2021

  Het eindrapport dat verslag uitbrengt van het voortraject (behoefte- en marktanalyse) voor project 'Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen' is beschikbaar.