Nieuwe opdracht: ontwikkeling meettechniek adhv POCs voor positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

Filter items
Nieuws
20 juli 2022

Binnen het project Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen is het de bedoeling om een zoveel mogelijk contactloze en mobiele meettechnologie te ontwikkelen die efficiĆ«nt en veilig, vanop afstand, de verplaatsingen en hellingen van een schip in een sluiskolk tijdens het nivelleren kan opmeten. Deze nieuwe meettechnologie moet toelaten om de veiligheid en efficiĆ«ntie van de Vlaamse sluizen te optimaliseren en de doorstroming van de scheepvaart te verbeteren. 

De opdracht bestaat uit drie percelen, die elk een andere meettechniek beogen: 

  • Perceel 1: Volledig contactloos opmeten van scheepsbewegingen door middel van een fotogrammetrische techniek
  • Perceel 2: Volledig contactloos opmeten van scheepswegingen door middel van een vrij te kiezen techniek waarbij fotogrammetrie niet de hoofdtechniek betreft.
  • Perceel 3: opmeten van scheepsbewegingen met een opstelling waarbij geen menselijk contact gemaakt wordt. Bij deze variant is het toegelaten om mechanisch, bv. door middel van een drone of andere hulpmiddelen, contact te maken met het schip.

De aanbesteding werd grondig voorbereid in de loop van 2021 en 2022 (het rapport van deze voorbereiding is hier beschikbaar).

Gebruikte procedure: de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure verloopt in twee fasen: een selectiefase (obv leidraad en kandidatuurstellingen) en een gunningsfase (obv bestek en offertes).

Het Waterbouwkundig Labo heeft de selectieleidraad op 20 juli 2022 gepubliceerd op e-procurement en TED. De kandidatuurstellingen worden verwacht uiterlijk tegen 1 september 2022, 10:00. Voor de concrete modaliteiten van indiening verwijzen we naar de publicatie. Het Waterbouwkundig Labo zal op 17 augustus tekst en uitleg bij de opdracht verschaffen. Er wordt voorzien in de mogelijkheid om je kandidatuurstelling mondeling toe te lichten tijdens een online overleg in te plannen tussen 5 en 9 september 2022.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99