Nieuwe opdracht: plaatsing en indienststelling middelgrote windturbine bij Inagro vzw

Filter items
Nieuws
15 december 2021

Binnen het project Versnelling energietransitie door wind wilen we samen het het VEB nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. 

VEB heeft i.s.m. Witteveen en Bos een aantal relevante pilootsites gedefinieerd. Hiertoe heeft Witteveen en Bos een zgn. 'Vlaamse windkaart' of theoretisch model voor KMWT in Vlaanderen ontwikkeld. Dit model dient in pilootsites gevalideerd te worden.

De eerste pilootsite, met name Inagro, is nu klaar om over te gaan tot plaatsing en indienststelling van een middelgrote windturbine. Het bestek is beschikbaar op e-procurement. Deadline 15 februari 2022. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?