Nieuwe opdracht: plaatsing en indienststelling middelgrote windturbine bij Intercommunale Leiedal

Filter items
Nieuws
1 april 2022

Binnen het project Versnelling energietransitie door wind wilen we samen met het VEB nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. 

VEB heeft i.s.m. Witteveen en Bos een aantal relevante pilootsites gedefinieerd. Hiertoe heeft Witteveen en Bos een zgn. 'Vlaamse windkaart' of theoretisch model voor KMWT in Vlaanderen ontwikkeld. Dit model dient in pilootsites gevalideerd te worden.

De tweede pilootsite, met name Intercommunale Leiedal, is nu klaar om over te gaan tot de plaatsing en indienststelling van een middelgrote windturbine op de Transfo-site in Zwevegem. Het bestek is beschikbaar op e-procurement. Deadline was aanvankelijk 20 mei 2022, maar na het plaatsbezoek van 5 mei 2022, werd die termijn in overleg met de ge├»nteresseerde leveranciers verlengd tot 30 juni 2022. Er werden eveneens rectificaties en verduidelijkingen aan het bestek doorgevoerd. 

Het VEB voert de aanbesteding namens Leiedal. Om alle aanbestedingsstukken te verkrijgen, mail je best naar aankoop-ee@veb.be met de vermelding van referentienummer EE_21_PRJ0086_01. Vragen kunnen gesteld worden conform de modaliteiten in het bestek via het forum op e-procurement. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?