Nieuwe opdracht: plaatsing en indienststelling twee middelgrote windturbines op sportterrein in Poperinge

Filter items
Nieuws
28 april 2023

 

Binnen het project Versnelling energietransitie door wind wilen we samen met het VEB nagaan of en hoe kleine en middelgrote windturbines (KMWT) een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen. 

VEB heeft i.s.m. Witteveen en Bos een aantal relevante pilootsites gedefinieerd. Hiertoe heeft Witteveen en Bos een zgn. 'Vlaamse windkaart' of theoretisch model voor KMWT in Vlaanderen ontwikkeld. Dit model dient in pilootsites gevalideerd te worden.

De derde pilootsite, met name AGB De Kouter, is nu klaar om over te gaan tot de plaatsing en indienststelling van twee middelgrote windturbine op een sportterrein in Poperinge. Het VEB voert de aanbesteding namens AGB De Kouter en heeft op 28 april 2023 het bestek gepubliceerd op e-notification voor de levering, plaatsing en indienststelling van twee middelgrote windturbines op een sportterrein in Poperinge. Deadline voor offertes: 2 juni 2023. Alle informatie is beschikbaar op e-notification

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?