Nieuwe opdracht voor "Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging"

Filter items
Nieuws
21 april 2021

golfgoot_banner.jpg

In het kader van de bouw van de nieuwe golfgoot voor experimenteel schaalonderzoek wordt een mededingingsprocedure met onderhandelingen gelanceerd (de aankondiging in TED vindt u hier). In de eerste stap van de procedure worden kandidaten geselecteerd aan de hand van uitsluitingscriteria en de selectiecriteria opgenomen in de selectieleidraad. Uw kandidaatstelling moet uiterlijk tegen 10 mei 2021 worden ingediend via e-notification (eerst inloggen op e-notification is vereist). Voor méér informatie gelieve de selectieleidraad te raadplegen. 

Na afronding van de selectie ontvangen de geselecteerde kandidaten het bestek met de vraag om een offerte in te dienen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
02-553 07 26