Opdracht ontwikkeling methodologisch kader voor duurzaamheidsevaluatie van het Vlaamse MOONSHOT-innovatieprogramma

Filter items
Nieuws
12 mei 2021

Het doel van het Moonshot innovatieprogramma is om bij te dragen aan de omslag die de Vlaamse industrie dient te maken in het kader van het behalen van de klimaatdoelstellingen, nl. een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie tegen 2050. Hiervoor heeft de Vlaamse Regering voor de volgende 17 jaar 20 miljoen euro per jaar gereserveerd. Deze Moonshot middelen worden gebruikt om baanbrekend onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve technologieën, producten en processen te ondersteunen. De focus van de Moonshot ligt op toepassing in de chemie, petrochemie en staalsector.

Voor een optimale inzet van middelen is het van belang dat de impact van de onderzochte technologieën, producten en processen binnen de verschillende projecten in de Vlaamse Moonshot op duurzaamheid, klimaatvriendelijkheid, economische relevantie en technische haalbaarheid kunnen worden ingeschat. VLAIO, in samenwerking met de Moonshot, is daarom op zoek naar een methodologie die toelaat om deze facetten te evalueren. Bovendien moet deze methodologie het mogelijk maken om de verschillende onderzochte of te onderzoeken technologieën in de Moonshot met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is niet mogelijk op basis van individueel uitgevoerde LCA/TEA analyses met verschillende methodes, tools etc.

Heeft uw organisatie, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, de expertise om deze methodiek en tool te ontwikkelen, dan nodigen wij u graag uit tot deelname aan deze overheidsopdracht. De tekst van de opdracht is beschikbaar op e-Procurement. De kandidaatstellingen dienen uiterlijk 14 juni 2021 ingediend te zijn.

Er zal een online infosessie gehouden worden op 20 mei 2021, van 13u00 – 14u00. Tijdens deze infosessie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is verplicht u aan te melden voor deze infosessie via clusters@vlaio.be ten laatste op 19 mei 2021 om 12u00. U wordt tevens verzocht om uw vragen ten laatste 24 uur op voorhand aan VLAIO te bezorgen, eveneens via clusters@vlaio.be.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87