Paardenmarkt: nationale en internationale experts verzamelen in Brussel

Filter items
Nieuws
10 oktober 2019

Test

Vandaag verzamelden in Brussel een honderdtal nationale en internationale experts om de mogelijke opties te bespreken hoe een kleine hoeveelheid munitie  van de zandbank ‘De Paardenmarkt’ veilig en efficiënt kan worden opgediept. Op die site, ongeveer 1,5 kilometer van de kust van Knokke, ligt naar schatting 35.000 ton gedumpte munitie, vooral uit WO I, van gemengde samenstelling (zowel conventionele als chemische munitie).

Tot op heden is er geen gevaar voor het mariene milieu of de volksgezondheid, maar er is een voortdurend risico op doorroesten of doorscheuren (door scheepsaanvaringen) van de (chemische) munitie, met zware (chemische) vervuiling tot gevolg.

Youri Meersschaut, Maritieme Toegang: “Op termijn willen we daarom wel een test laten uitvoeren die moet aantonen op welke innovatieve manier deze munitiestortplaats veilig en tijds- en kostenefficiënt zou kunnen worden opgeruimd.”

Marktconsultatie

Maritieme Toegang en Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) organiseerden daarom vandaag een marktconsultatie met experts die kennis en ervaring hebben die nuttig kan zijn bij de monitoring, detectie/lokalisatie en ophaling van onder water gelegen ongeëxplodeerde munitie.

Meersschaut: “Bedoeling van de test zal zijn om een stuk - of ‘unit’ - munitie enkele meters onder de zeebodem zo precies mogelijk te lokaliseren binnen de ruimere munitiestortplaats en, ongeacht het type of de staat van het stuk, dit op te diepen en over te maken aan Defensie voor verdere verwerking.”

Oplossingen

Met de experts werd een hele namiddag gedebatteerd over de mogelijke oplossingen en de daaraan verbonden risico’s, voordelen en nadelen.

Youri Meersschaut: “De discussie die we vandaag gevoerd hebben heeft ons geleerd in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken om de beoogde test succesvol uit te voeren, en hoe innovatief, haalbaar - qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz. - en ook schaalbaar deze oplossingen zijn.”

Innovatieve overheidsopdracht

De conclusies van het debat met de experten worden nu in een rapport samengebracht dat eind november/begin december voor iedereen publiek zal zijn.

“Het rapport moet ons dan in staat stellen om via een overheidsopdracht (een) geschikte innovatieve oplossing(en) aan te kopen of te laten ontwikkelen waarmee de beoogde test succesvol kan worden uitgevoerd,” besluit Youri Meersschaut.

Meer info:

Youri Meersschaut: 0477 / 58 12 76

-------------------------

Programma Innovatie Overheidsopdrachten (PIO)

Het project “Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee” is een samenwerking tussen Maritieme Toegang en Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).  Met PIO probeert de Vlaamse overheid overheidsopdrachten meer in te zetten voor innovatie.

De minister van Innovatie Hilde Crevits maakt jaarlijks 5 miljoen euro vrij voor PIO.

Een volledig overzicht van alle PIO-projecten (op dit ogenblik meer dan 60) vind je hier:

Elke organisatie uit de Vlaams publieke sector die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een project aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen. Eerstvolgende deadline voor indienen is 13 december. Alle info hier 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Senior beleidsadviseur
02-553 60 06