Precommerciële aankoop van geïntegreerde zorgoplossing voor mensen met chronisch hartfalen

Filter items
Nieuws
11 februari 2022

Wie?

INCAREHEART staat voor "Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled INtegrated care solutions to advance multidisciplinary health and CARE for patients with chronic HEART failure" en is een consortium van vijf openbare aankopers uit vijf Europese landen die samen een door ICT ondersteunde geïntegreerde zorgoplossing willen laten ontwikkelen en aankopen voor mensen met chronisch hartfalen. Het gaat hier om een precommerciële aankoop die gefinancierd wordt door de Europese Commissie.

Oproep tot indienen van offertes

INCAREHEART heeft haar oproep tot het indienen van inschrijvingen gepubliceerd. Daarin worden alle geïnteresseerde marktpartijen uitgenodigd om offertes in te dienen voor O&O-diensten die originele en innovatieve oplossingen ontwikkelen voor een effectief en efficiënt geïntegreerd beheer van hartfalen, waarbij patiënten op een persoonsgerichte manier worden ondersteund in het hele continuüm van zorg en ondersteuning.

Waar?

De aanbesteding wordt gepubliceerd op de website van het project en wordt ook bekendgemaakt via het officiële EU-kanaal Tender Electronic Daily.

Wanneer?

Geïnteresseerde marktspelers moeten de ingevulde formulieren voor het indienen van inschrijvingen in pdf-formaat uiterlijk op 7 april 2022 om 15:00 uur CET indienen bij suppliersincareheart@regionjh.se. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?