Rapport voortraject 'Met Argus de baan op' beschikbaar

Filter items
Nieuws
18 november 2022

Doel project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de ambitie om met dit PIO-project tot een schaalbare oplossing te komen voor het detecteren en classificeren van gebreken in de Vlaamse wegen, fietspaden en afschermende constructies zoals o.a. vangrails.

Deze oplossing wordt gemonteerd op voertuigen van de weginspecteurs en ondersteunt vervolgens deze inspecteurs om al rijdend deze gebreken waar te nemen. Aan de hand van verschillende sensoren kan onderscheid gemaakt worden tussen o.a. gaten, langs-, dwars- en puntonvlakheden en kunnen hun dimensies ingeschat worden. Deze oplossing communiceert via API’s met de interne AWV toepassingen om de gedetecteerde gebreken samen met extra informatie zoals locatie, foto’s en de link naar het betreffende wegenasset naar de interne AWV toepassingen door te sturen en omgekeerd ook informatie te bekomen over de assets die AWV in beheer heeft.

Door gebruik te maken van deze oplossing beoogt AWV veiliger, efficiënter, duurzamer en vaker de wegen te kunnen controleren op gevaarlijke en verkeersonveilige situaties.

Voorbereiding aanbesteding

Om beter inzicht te krijgen in de uitdaging en mogelijke oplossingen, hebben we samen met AWV het consultancybureau Addestino aangesteld om een voorbereidingstraject voor dit project uit te voeren. In een aantal workshops werden verschillende aspecten behandeld:

- Ontleden en inzichtelijk maken van de vraagstelling
- In kaart brengen van de volledige lifecycle waarin de oplossing moet passen
- De technische context en hoe de oplossing daar architecturaal kan inpassen
- Verkenning van creatieve oplossingsrichtingen

Deze workshops leidden tot het bepalen van use cases, die samen een omschrijving vormen van de functionele vereisten voor de oplossing. Op 29 september vond een marktconsultatie plaats om deze use cases te toetsen aan (deel-)oplossingen die vanuit de markt kunnen aangereikt of ontwikkeld worden. Het resultaat van dit voorbereidend traject is weergegeven in het eindrapport, hieronder beschikbaar.  

PDF icon eindrapport_voortraject_pio_argus.pdf

Verdere stappen

Uit de marktconsultatie is gebleken dat de oplossing zoals beschreven in functionele vereisten in het voortraject niet haalbaar is voor de markt, desondanks zijn er voldoende opportuniteiten en mogelijkheden om een vervolgstap te zetten. In een aantal fases zal daarom toegewerkt worden naar een innovatieve, doch realistische oplossing.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Tom D'heygere

N-project Innovatieve overheidsopdrachten
Adviseur
+32 474 16 01 64