Rapport voortraject 'Platform Ongebonden Sporter' beschikbaar

Filter items
Nieuws
19 juli 2022

Doel project

In het project 'Platform Ongebonden Sporter' op initiatief van Sport Vlaanderen, is het de bedoeling een digitaal netwerkplatform met bijhorende app te laten ontwikkelen op maat van de Vlaamse sportgemeenschap dat kan zorgen voor: 

  • een effectievere sportpromotie en -activering naar ongebonden sporters en sportoverwegers, inclusief het laagdrempelig ontsluiten van het (lokale) sport- en beweegaanbod, ook van private spelers, evt. bijkomstig ondersteund door gangmakers/buddies;
  • een meer accurate sportparticipatiemonitoring, inclusief dataverzameling omtrent de ongebonden sporter en sportoverweger.

Sport Vlaanderen wil een soort van digitale  bovenlaag creëren op, of complementair aan al bestaande sport-apps die mensen stimuleren om meer te bewegen, die sportinfrastructuur laagdrempelig ontsluiten, enz. Eens ontwikkeld zal Sport Vlaanderen haar sportpromotiebeleid versterkt inzetten om de verschillende partners in haar netwerk (lokale besturen, sportfederaties, …) warm te maken voor gebruik van het platform in hun dagelijkse werking. 

Voorbereiding aanbesteding 

Om meer inzicht te verkrijgen in deze uitdaging en mogelijke oplossingen voor deze uitdaging te exploreren, hebben we samen met Sport Vlaanderen op 28 januari 2022 Addestino Innovation Management aangesteld om de aankoop mee voor te bereiden. Een eerste overleg met het kernteam vond plaats op 9 februari 2022. 

Qua behoefteanalyse kon Addestino voortbouwen op de kennis en inzichten die Sport Vlaanderen al eerder heeft verworven in samenwerking met andere partners. Addestino heeft deze inzichten kritisch geanalyseerd en gevalideerd in de loop van maart-april.  

Na een grondige marktanalyse, vond op 2 juni 2022 een publieke marktconsultatie plaats, gericht op potentiële ontwikkelaars en beheerders van het platform, dit om na te gaan in hoeverre ze oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van Sport Vlaanderen en hoe innovatief, haalbaar (technologisch, financieel, enz.), en schaalbaar deze oplossingen zijn . 

Alle inzichten die we hebben opgedaan tijdens dit voortraject heeft Addestino nu samengevat in een rapport. Dat is hier beschikbaar. 

Verdere stappen

Het is de bedoeling dat we de verworven inzichten zullen vertalen naar een bestek. We hopen het te kunnen publiceren in het najaar van 2022. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur