Rapporten voortraject Ecogrondsstoffenhub Schendelbeke beschikbaar

Filter items
Nieuws
14 november 2022

Doel project

ILvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking in de regio “Land van Aalst”) wil haar composteringssite in Schendelbeke omvormen tot een circulaire ecogrondstoffenhub. Doelstelling van dit PIO-project is om de houtachtige en rietachtige fracties van groenafval te verwerken tot biochar, en dit op een rendabele en een voor mens en milieu gezonde manier. Deze biochar kan enerzijds gebruikt worden in lucht- en waterfilters en anderzijds als bodemverbeterend middel voor groenaanplantingen.

Met dit project wil ILvA een prototype van een biocharinstallatie laten bouwen. De installatie zou heterogeen groenafval moeten kunnen verwerken tot verschillende types van biochar die elk voldoen aan andere kwaliteitsparameters (naargelang hun toepassing in waterfilters, luchtfilters dan wel bodemverbeterend middel).

Aan de hand van dit prototype kunnen een aantal technische, organisatorische en financiële vragen worden uitgeklaard en kan ILvA, samen met de constructeurs van pyrolyse-installaties, sleutelen aan een optimale verwerking van groenafval tot grondstoffen.

Voorbereiding aanbesteding

Om meer inzicht te krijgen in deze uitdaging en mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen te stimuleren, hebben we samen met ILvA  in februari 2022 het consultancybureau Verhaert aangesteld om de aankoop mee voor te bereiden. In een eerste fase werden verschillende werksessies georganiseerd om vanuit gebruikersstandpunt de gewenste functionaliteiten en het innovatiepotentieel van de productie en afzet van biochar in te schatten. Vervolgens werd een marktverkenning uitgevoerd met op 18 mei 2022 de online publieke marktconsultatie, waarbij vraag- en aanbodzijde werden samengebracht. Tijdens deze consultatie werden de uitgewerkte innovatieve concepten en de opzet van de beoogde piloot, geëvalueerd en gevalideerd met experten. 

De resultaten van dit voorbereidende traject zijn beschikbaar in onderstaande rapporten.

Verdere stappen

De resultaten van het voorbereidend traject zullen de basis vormen van de innovatieve overheidsopdracht, welke naar verwachting eind 2022 of begin 2023 zal worden gelanceerd.

De eindrapporten:

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87