Resultaten Brandveiligheid in de zorg

Filter items
Nieuws
11 februari 2022

Via het PIO-project 'Alternatieve brandveiligheidsmaatregelen' investeerde VIPA recent in verdere kennisontwikkeling over rookbeheersing. Dit is nodig om te komen tot een beoordelingskader voor brandveiligheid dat inzetbaar is in zorggebouwen met een hedendaagse, open planindeling. In een brandproefprogramma werden de doelmatigheid van een innovatief residentieel rookbeheersingssysteem, al dan niet in combinatie met een automatisch blussysteem, en de inzet van brandwerende schermen en rookwerende deuren in de praktijk getest. De randvoorwaarden voor de toepassing van de innovatieve technieken zijn in beeld gebracht. Het brandproefprogramma is uitgevoerd door WFRGent in nauwe samenwerking met een aantal ontwerpers, installateurs en producenten van rook-en warmte-afvoersystemen en automatische blussystemen.

De resultaten van dit proefprogramma zijn beschikbaar in dit rapport: PDF icon resultaten_vipa_rookbeheersing_in_woonzorggebouwen.pdf

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?