Resultaten Capsat PoC Opbrengstbepaling

Filter items
Nieuws
1 april 2021

Elke Vlaamse landbouwer die ‘directe steun’ ontvangt binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is verplicht een aantal klimaat- en milieuvriendelijke principes en praktijken na te leven met het oog op een duurzame, leefbare en concurrentiële landbouw. Het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van dit soort beleidsmaatregelen. Vroeger gebeurden de controles op basis van steekproeven op het terrein (als het ware 'met de botten in de modder'), maar nu leveren diverse satellieten hoge-resolutiebeelden die het departement toelaten om mogelijk sneller en gemakkelijker landbouwactiviteiten te monitoren. Dit was het uitgangspunt van het Capsat-project. 

Tijdens een voortraject i.s.m. Verhaert werden twee pistes uitgetekend. De eerste piste betrof de ontwikkeling van een 'tool' voor opbrengst- en verliesbepaling op basis van satellietdata. Hiermee zou het departement de landbouwer kunnen helpen bij het beheer van zijn percelen en het optimaliseren van zijn oogsten. 

Omdat er nog wel wat risico en onzekerheid mee gepaard ging, werd besloten om een Proof-of-Concept of PoC te laten ontwikkelen. Doel van de PoC was om met behulp van satellietdata en Artificiële Intelligentie de opbrengst van percelen voor een beperkt aantal gewassen te voorspellen. Concreet ging het om maïs, suikerbiet, aardappelen, wintertarwe, wintergerst, gras en vlas.

Deze 'PoC Opbrengstbepaling' is nu opgeleverd door VITO en heeft aangetoond dat satellietdata en AI inderdaad tot een accurate opbrengstbepaling kunnen leiden. Om de modellen verder te verbeteren is er echter nood aan meer en betere data over oogsten. 

Het volledige rapport van VITO met alle resultaten over de PoC-ontwikkeling kan opgevraagd worden. Een samenvatting van dit rapport in de vorm van een presentatie, is beschikbaar op de projectpagina

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Eindrapport voortraject ‘Slimme fonteinen’ beschikbaar

  11 mei 2021

  Het eindrapport over het voorbereidingstraject en de marktconsultatie van het project ‘Slimme Fonteinen’ van stad Antwerpen, en begeleid door Addestino is nu beschikbaar.

 • Eindrapport voortraject 'DigitAALST voor Beter Wonen' beschikbaar

  10 mei 2021

  Het eindrapport dat verslag uitbrengt van het voortraject (behoefte- en marktanalyse) voor project DigitAALST voor Beter Wonen is beschikbaar. 

 • Eindrapport voortraject ‘Conceptueel hydraulisch model’ beschikbaar.

  3 mei 2021

  Het eindrapport over het voorbereidingstraject en de marktconsultatie van het project ‘Conceptueel hydraulisch model’ van stad Antwerpen, en begeleid door Addestino is nu beschikbaar.

 • PIO zoekt versterking

  22 april 2021

  Werk je voor de Vlaamse overheid en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Het PIO-team is op zoek naar versterking. Op korte termijn wensen we twee programmamedewerkers aan te trekken via tijdelijke interne mobiliteit. Zowel contractuele als statutaire ambtenaren van rang A1 en A2 kunnen kandideren. De vacature staat open tot 19 mei 2021.

 • Nieuwe opdracht voor "Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging"

  21 april 2021

  In het kader van de bouw van de nieuwe golfgoot voor experimenteel schaalonderzoek wordt een mededigingsprocedure met onderhalingen gelanceerd.